Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

15 yıl 3600 günü dolduran bu sebeple 2 kez kıdem tazminatı alabilir mi?

yazar:

kategori:

Yargıtay daha önce vermiş olduğu kararlarında 15 yıl, 3.600 günle kıdem tazminatı alan kişilerin yeniden çalışmaya başlamaları konusunda şartları belirledi. Yargıtay, yeniden çalışmaya başlayan işçiden bu hakkın kötüye kullanıldığı iddiası ile tazminatı geri isteyen işverenin talebini haksız buldu. Karar sonrası bu kişilerin yeniden çalışmasının önünde bir engel kalmadı.

İlk kez sigortalı olunan tarihe göre değişen emeklilik koşullarından prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduran kişiler bu durumlarını tespit eden yazıyı bağlı oldukları SGK il veya ilçe müdürlüklerinden alıp işverene verdikleri takdirde işveren bu kişilere kıdem tazminatı ödemek zorunda.

SGK gerekli kontrolleri yaparak kişinin emeklilik için gerekli yaş dışındaki diğer şartları tamamlamış olması halinde çalışana ‘kıdem tazminatı alabilir’ yazısı veriyor. İşverenin bu yazıyı kabul etmemesi veya kıdem tazminatı ödememesi mümkün değildir. Bu nedenle, işverenlerin ‘ben tazminat ödemiyorum’ deme şansı bulunmamaktadır. İşverenin tazminat ödemeye yanaşmaması halinde işçi mahkemeye başvurarak kıdem tazminatını bu yolla talep edebilir. Ancak bu yazının SGK’dan alınmış olması çok önemli. İşçi bu yazı olmadan işverenden kıdem tazminatı talep ederse işveren yazıyı görmeden ödeme yapmayabilir.

Sadece 2 hak

15 yıl, 3.600 günle kıdem tazminatı aldıktan sonra yeniden çalışmaya başlayan bir işçi, yeni başladığı işyerinde en az 1 yıl çalıştıktan sonra yeniden aynı gerekçe ile kıdem tazminatı talep edebilir. Bunun önünde herhangi bir engel yok. Yine aynı prosedür izlenerek SGK’dan yazı alınıp son işyerinde geçirilen süreye ilişkin kıdem tazminatı istenmesi mümkün. İşveren bu yazıya ilişkin olarak işçiye kıdem tazminatı ödemek durumunda. Ancak SGK bu yazıyı en fazla iki kez vermektedir. Yani, bir işçi 15 yıl, 3.600 günle en fazla iki kez kıdem tazminatı alabilir.

Çalışanlar iyi düşünmeli

Emeklilik için yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını sağlayan kişiler yeniden çalışmaya başlarlarsa ellerinde çok önemli bir koz oluyor. Bu durumdaki bir kişi işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra SGK’dan yazı alarak istifa edip kıdem tazminatını alabilir. Bu durumda ikinci kez SGK’dan yazı alınmış olacağı için bu hakkı kullanırken dikkatli olmakta fayda var. SGK bu durumdaki kişilere üçüncü kez yazı vermeyeceği için bu hakkın iki defadan fazla kullanılması için farklı işlemlerin yapılması gerekir.

Kişinin emeklilik için gerekli şartları da ilk kez sigortalı olduğu tarihe göre belirlendiği için kişiler bu şekilde kıdem tazminatını ne zaman alabileceklerini ilk kez sigortalı oldukları tarihe göre kontrol etmeliler. Herkes için 15 yıl, 3.600 gün şartı geçerli olmayabilir.

Çalışanların emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlaması nedeniyle işten ayrılmalarında, her ne kadar kıdem tazminata hak kazansalar da çalıştıkları süreye göre İş Kanunu’nda belirlenen bildirim sürelerine uymaları gerekiyor. Buna göre, kişi çalıştığı süreye göre 4, 6 veya 8 hafta önceden işverenine işten ayrılacağını bildirmekle yükümlü. Aksi takdirde, kıdem tazminatı alsa da, bunu çok aşan bir ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. Çünkü ihbar tazminatında tavan bulunmadığından, ihbar tazminatı miktarı kıdem tazminatını aşabilecektir.

Tavan 4 bin 297 TL oldu

Kıdem tazminatında üst limit söz konusu. Bir işçinin çalıştığı her bir yıl için alabileceği en üst rakam, kıdem tazminatı tavanı olarak isimlendiriliyor. Kıdem tazminatı tavanı 657’ye tabi en üst düzey devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenecek emekli ikramiyesine endeksli. Bu nedenle de 6 ayda bir kıdem tazminatı tavanı değişiyor. 1 Temmuz 2016 ila 31 Aralık 2016 tarihleri arasında kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılan işçilere ödenecek rakam da 1 Temmuz’da memur gösterge katsayısı değişince yükseldi. Buna göre, 1 Temmuz 2016 tarihinden sonra iş sözleşmesi sona eren ve kıdem tazminatına hak kazanan işçiler için kıdem tazminatı tavanı 4.297,21 TL olacak. İşçinin brüt ücreti ne kadar olursa olsun 1 yılın karşılığında alabileceği 1 aylık kıdem tazminatı tutarı 4 bin 297 TL’yi geçemeyecektir.

Milliyet’in Haberinden ….

Bu konu hakkında benze makaleler için tıklayın