boşanma avukatı gaziantep anlaşmalı çekişmeli

Anlaşmalı Boşanma İçin 2 Avukata Gerek Var Mı?

yazar:

kategori:

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Bulunması Zorunlu Hususlar

Anlaşmalı boşanma prosedüründe değinilmesi zorunlu olan konular; velayet, maddi ve manevi tazminat talebi, nafakadır. Taraflar arasında bu konulara ilişkin anlaşma sağlanmamış olması durumunda anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönecektir.

Tarafların nafaka yahut maddi ve manevi tazminat taleplerinin olup olmadığını, varsa talep edilen miktarın ne kadar olduğunu açıkça belirtmeleri gerekmektedir. Şayet tarafların nafaka veya tazminat talepleri yoksa bunu da anlaşmalı boşanma protokolünde açıkça belirtmeleri gerekmektedir. Bu noktalarda protokoldeki eksiklikler anlaşmalı boşanma davasının akıbetini etkileyeceğinden hukuki kayıplara sebep olabilir. Yahut tarafların süreci hızlandırmak adına talep etmek istedikleri halde protokolde herhangi bir nafaka veya maddi manevi tazminat talepleri olmadığına ilişkin beyanda bulunmaları durumu söz konusu olabilir.

Tarafların bu şekilde beyanda bulunmaları halinde, anlaşmalı boşanma davasının kesinleşmesinden sonra nafaka ve maddi manevi tazminat talepli dava açma hakkı bulunmadığı noktası önem arz etmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların nafaka ve maddi manevi tazminat taleplerine ilişkin gerçek iradelerini bu hukuki bilinçle beyan edebilmeleri adına anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanma aşamasında da avukat yardımından yararlanmaları faydalarına olacaktır.

Anlaşmalı boşanmada iki avukata gerek var mı?

Bu noktada anlaşmalı boşanma tek avukat tarafından da organize edilebileceğinin altını çizmek isteriz.

Ancak genel itibari ile duruşma öncesi eksikliklerin tamamlanması, duruşma sonrası gerekçeli kararın tebliğ alınması gibi hususlarda iki avukatın olması sürecin hızlanmasına katkıda bulunduğu gibi taraflar açısından da konfor sağlamaktadır.

Yine ayrıca avukat zorunlu mu sorusu çok sorulmaktadır. Anlaşmalı boşanmada olduğu gibi hiçbir davada avukat zorunluluğu yoktur; ancak bu süreçte hukuki destek almadan başlatılan süreçler ileride geri dönülmez hukuki kayıplara neden olabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanmada Avukat Ne Yapar?

Hukuk açısından bunu şu şekilde açıklamak daha doğru olacaktır. Müvekkili ile avukat arasında anlaşma bağı bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma bile olsa yazılı beyanlarda müvekkil tüm bildiklerini eksiksiz bir şekilde detaylarına kadar paylaşmalıdır.

Anlaşmalı Boşanmada Avukat Zorunlu Mu?

Anlaşmalı boşanma davalarında avukatın olmaması ileride daha büyük sorunların çıkmasına sebep olur.

Davaların süreç olarak zorlu ve uzun olması neticesinde eksik bilgide mahkeme süreci uzar. Bu nedenle sorunun tam olarak çözülmesi ve mahkeme kararı ile netleşmesi dahilinde avukatın görevi sona erer.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Bu boşanma türünde tarafların birbiri ile ortak bir hedefte buluşması şarttır. Bu durumda ancak anlaşmalı boşanma davası için girişimler gerçekleştirilebilir.

Sürecin kısa olmasının en temel nedeni mahkemenin araştırmak ve karar vermek gibi işlevlerine fayda sağlamaktadır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davaları genellikle tek celsede boşanma olarak bilinir ve bu davalar aynı günde bile sonuçlanabilir.

Anlaşmalı Boşanmada Avukata Gerek Var Mı?

Bu konuda durumu şu şekilde açıklamak daha doğru olacaktır. Çekişmeli boşanma davaları gibi uzun sürmeyen bu davalarda daha az hukuki terim ve prosedürler işlemektedir. Çekişmeli boşanma davalarında hatırlarsanız eğer önceki yazılarımızda şunlardan bahsetmiştik. İlk olarak avukat sizin için tüm hukuki süreçleri takip ederek kanunen savunma hakkınızı sunar. Bu nedenle avukata ihtiyaç duyarsınız. Çünkü anlaşma boşanma bile olsa eşler arasında eski defterler açılıp, düğünde takılan takılardan, alınan ev gereçlerinden veya kullanılan telefonlara kadar bir çok konuda anlaşmazlık veya kararsızlık olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle anlaşmalı boşanma davalarında mutlaka bir avukat yardımı alarak boşanma maddelerini netleştirmek gerekir. Avukat eşliğinde doldurulan form iki taraf içinde belirleyici ve uysal ortamda hazırlanmaktadır. Bu durumda avukat masrafı için ödeme yapmamak için eşler anlaşmalı boşanma davası açmak isterler. Ama aslında bu doğru bir davranış değildir. Çünkü eğer velayet durumu söz konusu ise daha sonradan sorunlar çıkabilmekte ve hak kaybına uğranabilmektedir. Anlaşma sağladığınız bir boşanma davasında dava açarken avukat talebi size kalmış bir durumdur.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Düzenlenir?

Mal paylaşımı ve düğünde takılan ziynet eşyalarının akıbeti konularında anlaşma sağlanmaması anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli boşanma davasına dönüşmesine sebebiyet vermeyecektir. Ancak tarafların bu konularda anlaşma sağlamasında bir engel bulunmamaktadır. Taraflar boşanma neticesinde, evlilik birliği süresince edindikleri malların ne şekilde paylaşılacağı, hangi tarafın ne kadar değer artış payı yahut katkı payı alacağı bulunduğu noktalarında açıkça beyanda bulunabilirler. Yine bunun yanında taraflar edinilmiş mallar üzerinde hiçbir hak talepleri olmadığını da belirtebilirler; fakat böyle bir beyanda bulunulması halinde, boşanma davasının kesinleşmesiyle beraber tarafların sahip oldukları mal paylaşımı talepli dava açma haklarını kaybedeceklerine dikkat etmek gerekmektedir. Bu noktada hem mal paylaşımının teknik hukuki bilgi gerektirmesinden kaynaklı olarak hem de anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların mal beyanlarına ilişkin beyanlarının boşanma sonrasında hukuki ve maddi kayıplara sebep olabileceğinden dolayı avukat yardımından yararlanmak gerekmektedir.

Ziynet eşyalarının akıbetine ilişkin de taraflar paylaşım anlaşması yapabilmektedir. Bu noktada tarafların ziynet eşyalarına ilişkin hukuki bilgiye sahip olmaması durumunda bilinçli şekilde iradelerini beyan edememeleri ve bunun neticesinde birtakım maddi kayıplar yaşanması ihtimaline karşı da davanın avukat aracılığıyla takip ediliyor olması tarafların faydalarınadır.

Anlaşmalı Boşanmada Hakim Ne Sorar?

Evliliklerini bitirmek isteyen eşlerin anlaşmalı olarak ve hukuku yok saymadan boşanma duruşmasına katılmak zorundadır. Çekişmeli boşanma davasından farkı duruşmada hakim çiftlere sorular sormaktadır. Anlaşmalı boşanma dosyasında çiftlerden birisinin dahi gelmediği durumda boşanma gerçekleşemez. Dolayısıyla eşlerden ikisi de gelmeli ve dosyaya sunulan anlaşmalı boşanma protokolündeki maddelere ilişkin onayı olup olmadığına dair hakim önünde beyanda bulunması gerekir.

Eşlerin ortak hazırlamış ve imzalanmış oldukları sözleşmenin maddeleri üzerinden mahkemece tekrar geçilecektir. Anlaşmada eşlerin imzalamış oldukları konular bizzat hakim tarafından tekrar üzerinden geçilir, bir de eşlere mutabık olup olmadığını sorar. Protokolde yer alan tazminat, mal paylaşımı, nafaka, velayet hususlarında verilen kararlar üzerinden bir kez daha geçilir. Hazırlanan sözleşmenin dikkatle hazırlanması gerekmektedir.

Hukuka aykırı şartlar konulmamalı, aile hukukuna uygun sözleşme hazırlanmalıdır. Hakim protokol üzerinde gerekli gördüğü yerde hukuka uygun madde değişiklikleri yapabilir, bu değişikliklerin de onayını alması gerekmektedir. Bir eşin kabulü olmazsa boşanmaya karar verilmez. Hakim her iki tarafın menfaatlerini ve boşanma konusundaki iradelerinin emin olduğunu uyandıran kanaat ile boşanmaya karar verebilecektir. Hakim her iki tarafın onayını göz önünde bulundurmak zorundadır. Hakim çiftlerin madde kabul etmemesi veyahut da sözleşme adına mutabık olmadığı anlaşılır ise anlaşmalı boşanmanın reddedilmesine neden olabilir.

Boşanma Davasında Donuna kadar alma efsanesini ele alıyoruz…

Youtube Kanalımızda

Bu konu hakkındak benzermakalelerimiz için tıklayın


Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

“Anlaşmalı Boşanma İçin 2 Avukata Gerek Var Mı?” için 2 yanıt

  1. Dilek - Gaziantep avatarı
    Dilek – Gaziantep

    Merhaba, anlaşmalı boşanmada eşimin ailesinin bana taktiği bileziklerin bir kısmını eşime vermek istiyorum maddi durumu kötü Hakime bunu söylemem gerekir mi sözle protokol dışında ve hakim neden ayrılmak istiyor musunuz diye sorar mi

    1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir