askeri avukat idari dava ceza avukatı

Askeri Davalar

yazar:

kategori:

Askeri Davalar denilince öncelikle askeri ceza davaları akla gelir. Askeri ceza hukuku; askeri ceza ve idare davalarını kapsayan ve bu konuda birtakım düzenlemeleri barındıran bir hukuk dalıdır.

Askeri ceza ve idare davalarının kapsamının bir hayli geniş olduğunu ifade etmek gerekir. Askeri yargı alanındaki davalar başta olmak üzere 6413 sayılı askeri disiplin kanunu, 1632 sayılı askeri ceza kanunu, 211 sayılı iç hizmet kanunundan kaynaklı davaların bakılması söz konusu olmaktadır.

Buna ek olarak, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde görülen davaların bu tür davalar kapsamına girdiğinden bahsetmek gerekir. Askerlik görevini yerine getiren kişilerin askeri mahalde işledikleri fakat askeri suç kapsamına girmeyen ve adli yargıda görülmesi gereken davaların askeri ceza ve idare davalarından ayrıştığını belirtmek gerekir.

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği referandumu sonucunda askeri yargının kalkması söz konusu olmuştur.

Yargıda birlik amaçlandığı için askeri mahkemelerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda, askeri mahkemelerin görev ve yetkileri sivil mahkemelere devredilmiştir.

Buna ek olarak, yalnızca savaş durumlarında askeri mahkemelerin askeri suçları yargılamak adına kurulması söz konusu olacaktır.

Bu doğrultuda vermiş olduğu askeri ceza ve idare davaları hizmeti önem kazanmaktadır. Askeri geçmişi ve silahlı kuvvetler deneyimi olmayan hakimlerin ve avukatların askeri teamülleri bilmemesinden dolayı yapılan savunma ve beyanlarda eksik ve yanlış değerlendirilme yapılması söz konusu olmaktadır.

Askeri Davalar Nelerdir? Askeri Davaya Bakan Avukatlar Kimlerdir?

Ülkemizde Askeri Dava avukatı diye bir avukatlık çeşidi yoktur. Sadece askeri davalara bakan avukatta yoktur. Fakat ilgilendiği alan neticesi ile askeri davalara konusunda tecrübe edinmiş avukat bulmak mümkündür. Gaziantep avukatlık ofisi olarak askeri dava avukatlığı üstlenmekteyiz.

 Bilindiği gibi son yapılan yasal düzenlemeler ile Askeri Yargıtay,Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve askeri mahkemeler kaldırıldı.Kaldırılan askeri yargı mercilerinde dosyalar kanun yolu incelemesine, ilgilisine göre Yargıtay ve Danıştay , diğer dosyalar yetkili ilk derece adli ve yargı mercilerine gönderildi.

Yani kısacası askeri uyuşmazlıklar artık adli yargıda görülmeye başladı.

 İlgili davalar her ne kadar adli yargı mahkemelerinde görülmeye başlasa da , oluşan uyuşmazlıklar askeriye çatısı altında işlendiği için özel ve teknik davalar olma özelliğini korumaktadır.

Askeri İdare Mahkemesi Askeri Davalar Durumu Hakkında Bilgiler. Askeri davalar açısından Askeri İdare Mahkemesi aynı zamanda Askeri Yüksek İdare Mahkemesi olarak da nitelendirilirken Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile yetkilendirilmiş bağımsız bir yüksek mahkeme olarak göze çarpmaktadır.

Kısaca AYİM olarak da isimlendirilen mahkeme;

 1. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkanı
 2. Başsavcı
 3. Savcılar
 4. Sekreterlik personeli
 5. Genel Sekreter
 6. Daire Müdürlüğü
 7. Tasnif ve Yayın Bürosu personeli
 8. Daire Başkanları
 9. Üyelerden oluşmaktadır.


Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin Görevleri

Türk Millleti adına askerlerin genelini ilgilendiren ve askeri hizmetle alakalı idari eylem ve idari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların hem ilk hem de son derece mahkemesi olan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başta yargı denetimi olmak üzere kanunlarda gösterilen tüm hukuki görevlerden sorumludur.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu çerçevesinde ayrıca bu mahkemeler askeri yükümlülükten doğan tüm anlaşmazlıklarda tam yetkilidir. Bu tür durumlarda ilgililerde asker olma şartı aranmaz. Askeri İdare Mahkemesi kapsamına giren asker tanımlaması Türk Silahlı Kuvvetlerindeki;

 • Subay
 • Astsubay
 • Uzman jandarma
 • Askeri öğrenci
 • Askeri memur
 • Uzman erbaş
 • Sözleşmeli erbaş
 • Erbaş
 • Er
 • Sivil memurlardır.
askeri davalar avukatı

Askeri İdare Mahkeme Kapsamları

Askeri İdare Mahkemesi kuruluşu 20. maddesinde belirtildiği üzere askeri kişileri ilgilendiren askeri hizmete tabi idari ve eylemler dolayısıyla menfaatlerinin ihlal edildiği düşünülen kişilerin tam yargı kararları Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından sonuçlandırılarak karara bağlanmaktadır.

Ayrıca Askeri İdare Mahkemesi kısımlarını sinin görev tanımları da birbirinden farklıdır.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin (AYİM) Kaldırılması

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile birlikte Askeri Yargıtay ve askeri mahkemeler Nisan 2017 itibariyle kaldırılırken, mahkeme başkanı ve üyelerinin kazanılmış hakları da göz önüne alınarak HSK tarafından sivil mahkemelere dağıtımı yapıldı.

Askeri İdare Mahkemesi Askeri Davalar ise Ağır Ceza Mahkemeleri sorumluluğuna verilirken, Ağır Ceza Mahkemeleri dışında Asliye Ceza Mahkemeleri de Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kapsamına giren diğer davalara bakmakla yükümlü kılındı.

Ancak geçiş döneminde yapısal anlamda yaşanan bazı uyuşmazlıklarda kanun koyucu tarafından yetkilendirilmiş kişi ve kurumlar tarafından yapılan müdahalelerle geçişin tam anlamda kusursuz ve net bir şekilde gerçekleştiği de görüldü.

Askeri İdare Mahkemesi Askeri Davalar


Askeri İdare Mahkemesi Askeri Davalar | Askeri idare mahkemeleri, askeri yargıtay mahkemelerini 15 nisan tarihi itibari ile KHK kararı ile kaldırmıştır. Bu mahkemelerde devam eden davalar, bağlı bulunduğu idare mahkemelerince sonuca bağlanacaktır.

Askeri idare mahkemesinde açılan dava, idare mahkemesine devredilmiş ve aşağıda ki örnek yargı kararı verilmiştir.

Davacının küçük yaşlarda geçirdiği kaza nedeniyle sol el dört parmağının kopuk olmasına rağmen son yoklama muayenesinde askerliğe elverişli olduğuna karar verilerek askere sevk edildiği,

Askerlik hizmeti esnasında … Asker Hastanesi’nin raporu ile askerliğe elverişli olmadığına karar verilerek 09/12/2014 tarihinde terhis edildiği, haksız yere askere alınması işleminden kaynaklanan maddi ve manevi zararlarının tazmini için davalı idareye müracaat ettiği,

Davalı idarece bu müracaata yasal süre içerisinde cevap verilmediği; uğranıldığı iddia edilen 25.000,00 TL maddi ve 25.000,00 TL manevi zararın tazmini istemiyle açılan dava sonucunda,

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. Dairesi’nce davacının 09/12/2014 tarihli “askerliğe elverişli değildir” raporu üzerine fiilen terhis edildiği ve raporun onay tarihi olan 12/02/2015 tarihinde zararı kesin bir biçimde öğrendiği, bu tarihten itibaren altmış günlük süre içerisinde başvuruda bulunması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra idari başvuruda bulunmuş olması gerekçesiyle davanın süre aşımı yönünden red kararı yasaya uygun bulunmuştur.

ASKERİ CEZA HUKUKU

Askeri Savcılıklarca yürütülen soruşturma işlemlerinde şüpheli müdafiliği, askeri mahkemelerde görülen davalarda sanık müdafiliği veya katılan vekilliği.

ASKERİ İDARİ YARGILAMA HUKUKU

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde açılacak her türlü iptal ve tam yargı (tazminat) davaları (Sicil iptali, atama işleminin iptali, ihtisastan çıkarılma işleminin iptali, subaylık sınavına alınmama işleminin iptali ile efor (güç) kaybı tazminatı, manevi tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı gibi)

Diğer makalelerimiz için tıklayın.


✅ Gaziantep Askeri Avukat✅ Gaziantep Askeri Ceza
✅ Gaziantep Askeri Dava avukatı✅ Gaziantep Online Avukatlık
✅ Gaziantep avukatı✅ Gaziantep Hukuk Bürosu
✅ Gaziantep idari dava✅ Gaziantep Asker Davaları

Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

“Askeri Davalar” için 2 yanıt

 1. İbrahim Halil Bağcı - Gaziantep avatarı
  İbrahim Halil Bağcı – Gaziantep

  Merhaba ben yılbaşından sonra yoklama kaçağı durumuna düşüyorum aile birleşimi vizem olursa yoklama kaçağı durumunda yurt dışına çıkabilirmiyim?
  Teşekkür ederim.
  Saygılarımla

  1. Konu ile ilgili detaylı bilgi için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir