anlaşmalı boşanma protokolü

Boşanma Davası İçin Gerekli Belgeler

yazar:

kategori:

Boşanma Davası Açmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Boşanma davası, evliliği sona erdiren durumlardan birisidir. Boşanma kararı yalnızca hakim tarafından verilmektedir. Resmi nikahla evlenen kişiler, evliliği sonlandırmak amacıyla boşanma davası açmaktadır. Resmi nikahla evlenen çiftlerin 1 saat evli kalması halinde bile boşanma davası açarak boşanabilecektir.

Boşanma davasını açmadan önce hangi nedenle boşanmak istediğinin tespiti ve kanunda geçen boşanma nedenlerinden hangi sebebe girdiği bilinmelidir. Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma sebepleri evlilik birliğinin temelden sarsılması (şiddetli geçimsizlik), zina (aldatma), terk, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, akıl hastalığıdır. Kişi, evlilik içerisinde yaşadığı sıkıntılara göre yanlış bir boşanma sebebine dayandığı vakit açmış olduğu davayı kaybedecektir.

Bunun yanında boşanma davası açmayı düşünen taraf ya da taraflar hangi tür boşanma ile boşanacağına karar vermelidir Evliliği en az bir yıl sürmüş olan ve boşanma ile birlikte diğer hususlarda anlaşanlar anlaşmalı boşanma ile boşanabilecektir. Ancak taraflardan birisi boşanmak istiyor, diğeri istemiyor ise ya da boşanmanın diğer unsurlarında anlaşamıyor ise çekişmeli boşanma davası yoluna başvurulacaktır.

Boşanma davası açılmasından sonra davacının dava dilekçesi ile birlikte mahkeme tarafından verilen tensip zaptı davalı tarafa gönderilecektir. Davalının eline ulaşan tebligat tarihi önemlidir, tebligat tarihinden itibaren dava dilekçesine cevap için yasal süre başlayacaktır. Dilekçeler aşaması, dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesinden oluşmaktadır. Dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra ön inceleme duruşması yapılacaktır. Anlaşmalı boşanma davasında ise anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ile tarafların imzalamış olduğu anlaşmalı boşanma protokolünün sunumu yeterlidir. Anlaşmalı boşanma davasında dilekçeler aşaması bulunmamaktadır.

Her davada olduğu gibi boşanma davasında da deliller mühimdir. Boşanma davasında, delilleri olmayan bir davacının açmış olduğu boşanma davasının hakim tarafından reddedileceği bilinmelidir. Boşanma davası açılmadan önce davacı, delillerini iyi değerlendirmeli ve davasını ona göre açmalıdır. Sonuçta davayı açan kişi, karşı tarafın evliliğin sona ermesinde kusurlu olduğunu iddia ediyor ise bu durumu ispatlamakla yükümlüdür. Bir diğer konu da davacı, evlilik birliğinde karşı tarafın kusurlu davranışı nedeniyle zarara uğradığını iddia ediyor ise yine maddi ve manevi zararını da ispatlamakla yükümlüdür.

Boşanma davası açılmış ise davacı ya da davalı avukat tutmamış ise mutlaka duruşmalara katılmalıdır. Davacı, boşanma davası açmış ancak duruşmalara katılmaz ise davası takipsizlik nedeniyle düşecektir. Hakim, davacının duruşmaya gelmemesi nedeniyle dosyasında düşme kararı verecek ve müracaata bırakacaktır. Dava, davacının üç ay içerisinde dosya yenileninceye kadar işlemden kaldırılacaktır. Üç ay içerisinde yenilenmeyen dava açılmamış kabul edilecektir.

Davalı tarafın duruşmaya gelmemesi ve boşanma avukatı ile temsil ettirmemesi halinde dava davalının yokluğunda devam eder. Davalı, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyecektir.
Eşinden şiddet gören davacı, dava açarken eşi aleyhine uzaklaştırma kararı talep edebilecektir. Eşinin kendisine saldırmasını, hakaret etmesini, eşine yaklaşmasını ve telefonla dahi ulaşmasını önlemek adına koruma kararı talep edebilir. Boşanma davası devam ederken geçici olarak koruma talebi dava dilekçesi ile birlikte talep edilebilir. Bu durum yalnızca kadınlar için geçerli bir koruma değildir, aynı zamanda da erkekler de eşi aleyhine koruma kararı verebilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı boşanma davasında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla görev yapmaktadır.

Yetkili mahkeme ise Türk Medeni Kanunu 168. Maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Buna göre; “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.”

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açılırken mahkemeye sunulması gerekli olan birtakım evraklar gerekli olmaktadır.

Öncelikle boşanma talebinin mevcut olduğu bir dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Dava dilekçesinde her iki tarafın da imzası bulunabileceği gibi, davacının hazırlamış olduğu dava dilekçesine karşı, davalı davayı kabul ettiği beyanında bulunabilir.

Dava dilekçesine ek olarak taraflar anlaşma beyanlarının bulunduğu anlaşmalı boşanma protokolünü de mahkemeye sunmalıdır. Bu noktada protokolün ıslak imzalı aslının sunulması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasını taraflar bizzat takip edebileceği gibi avukat aracılığıyla da takip edebilmektedirler. Anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların beyan ettikleri iradelerinin davaya esas alınmasından dolayı protokolün özenle hazırlanması çok önemlidir. Dava sonrasında hak kayıpları yaşanmaması adına anlaşmalı boşanma davasının avukat yardımı alınarak takip edilmesi tarafların yararına olacaktır. Davanın avukat aracılığıyla takip edilmesi halinde mahkemeye ayrıca boşanma vekaletnamesi sunulması gerekmektedir. Boşanma vekaletnamesi, genel vekaletnamenin aksine vekalet verenin vesikalık fotoğrafının mevcut olduğu bir vekaletnamedir. Bu sebeple vekalet verenin boşanma vekaletnamesi için 2 adet vesikalık fotoğrafa ihtiyacı olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davasının takibinde avukat yardımında faydalanmak istemeyen tarafların dosyaya ayrıca nüfus cüzdanı fotokopilerinin de eklenmesi gerekecektir.

Dava açılırken dava harcının ödenmesi gerekmektedir. Dosyaya ayrıca dava harç ve masraflarının ödendiğine ilişkin belgelerin de eklenmesi gerekmektedir.

Boşanmak isteyen eşler dava açmak zorundadırlar. Boşanma davaları, öne sürülecek boşanma sebebine, tarafların boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında uzlaşıp uzlaşmamalarına ve Kanun’da belirtilmiş koşullara göre farklı türlerde olabilmektedir. Her durumda boşanma için gerekli belgeler hazırlanacak olup ilk hazırlanacak olan belge boşanma dilekçesi olmaktadır. Taraflar, ister anlaşmalı boşanma davası, isterse çekişmeli boşanma davası açacak olsun, mutlaka boşanma dilekçesi ve birçok evrak hazırlamaları gerekmektedir. Şimdi boşanma için gerekli ne gibi belgeler hazırlamamız gerektiğini kısaca açıklayalım.

 • Anlaşmalı boşanma davası için istenen belgeler
 1. Tarafların kimlik belgeleri
 2. Harç ücretinin ve masrafların ödenmesi
 3. Mal paylaşımı veya devir işlemlerini gösteren evraklar
 4. Çocukların kimlik belgeleri (Varsa)
 5. Anlaşma protokolü
 6. Protokole konu araç ruhsatı(varsa), ev, arsa tapusu(varsa)
 • Çekişmeli Boşanma Davası İçin İstenen Belgeler
 1. Delil listesi
 2. Kredi kartı hesap dökümleri
 3. Telefon operatörlerinden arama dökümleri
 4. Telefon mesajları
 5. Darp raporu (Varsa)
 6. Eşler arasındaki adli bir vaka oluştuysa ifade tutanakları
 7. Sosyal medya paylaşımları
 8. Maddi ve manevi tazminat talepleri
 9. Nafaka talepleri

Tek Taraflı Boşanmak İçin Gerekli Evraklar

Normal boşanma davalarında istenen evrakların aynısı, tek taraflı olacak olan davalarda da istenir. İlave olarak, kimlik yoksa eğer pasaport belgesi de dava dilekçesine ek olarak koyulabilir.

Eğer avukat aracılığı ile boşanma davası açılmışsa, avukat vekaletnamesi de dilekçe ekine koyulmalıdır.

Ayrıca dava dilekçesini desteklemek adına, deliller ve diğer belgeler de eklenebilir.

Tek taraflı boşanmak için gerekli evraklar, yukarıda anlattığımız gibidir. Eğer taraflardan birisi boşanmayı kabul etmezse, o zaman dava çekişmeliye dönüşür.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın


Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir