boşanma avukatı gaziantep anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanma

Boşanma Davasında Psikolojik Şiddet

yazar:

kategori:

Psikolojik şiddet, evlilik birliğini eşlerden biri çekilmez hale getirmektedir. Hiç kimse bu şiddet altında evliliği devam ettirmek zorunda kalmayı hak etmemektedir. Bu nedenle psikolojik şiddet boşanma sebeplerinden biridir. Boşanma davası açacak tarafların, öne sürecekleri boşanma nedenini ispatla yükümlüdürler. O yüzden psikolojik şiddet nedeniyle boşanma davası açacak bireylerin, psikolojik şiddet davranışlarını kanıtlamaları gerekir.

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 2. Maddesi uyarınca;

Ev içi şiddet: Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddeti,..

Kadına yönelik şiddet: Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranışı,

Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı,

Şiddet mağduru: Bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan veya kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan kişileri,

Şiddet önleme ve izleme merkezleri: Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını yedi gün yirmidört saat esası ile yürüten merkezleri,

Şiddet uygulayan: Bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişileri,

Tedbir kararı: Bu Kanun kapsamında, şiddet mağdurları ve şiddet uygulayanlar hakkında hâkim, kolluk görevlileri ve mülkî amirler tarafından, istem üzerine veya resen verilecek tedbir kararlarını, ifade eder.” şeklindedir. Görüldüğü üzere maddede ev içi şiddet, kadına yönelik şiddet ve şiddet tanımlamaları yapılmış ve psikolojik şiddet de bir şiddet çeşidi olarak açık bir biçimde ifade edilmiştir.

Psikolojik Şiddet Gören Eş Boşanma Davası

Psikolojik şiddet boşanma davası 4721 sayılı medeni kanunumuzda düzenlenmiş olan evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ilişkin ya da halk arasında bilinen şiddetli geçimsizlik boşanma davasına ilişkin bazı hususları kapsamaktadır. Buna göre duygusal şiddet bakımından eşlerden birinin diğerine uygulamış olduğu bu şiddet türünde maddi ve manevi tazminat istemli açılan davalarda şiddetin ispatı ile tazminata hükmedileceği unutulmamalıdır. Bu bakımdan boşanmda duygusal şiddet de boşanma sebepleri içerisinde yer almaktadır. Şiddetin her türlüsü boşanma için yeterli bir koşuldur. Zira şiddetin illa ki fiziksel olması şart değildir. Eşin diğerine karşı uygulamış olduğu duygusal şiddet de boşanma davalarında yeterli bir boşanma sebebidir.

Psikolojik Şiddet Gören Eş Ne Zaman Dava Açabilir

Boşanma davasının açılması ile ilgili herhangi bir süre bulunmamaktadır. Psikolojik şiddet gören eş psikolojik şiddetin artık evlilik birliğini sürdürmesini etkileyecek boyutlara vardığını düşündüğü anda psikolojik şiddet boşanma davasını açabilecektir. Unutulmamalıdır ki boşanma davası ile mal paylaşımı davaları birbirinden farklı davalardır. Boşanma kararından sonra ayrı bir dava olarak tefrik edilen mal paylaşımı davaları değindiğimiz üzere boşanma davası ile birlikte görülmez. Psikolojik şiddet eşler için evlilik birliğini çekilmez bir hale getirmiş ve ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek ise hakim boşanmaya karar verecektir. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat taleplerinde bulunulabileceği gibi müşterek çocuk ya da çocukların varlığı durumunda velayet de talep edilip çocuklar lehine nafaka da talep edilir.

Boşanma Psikolojik ve Duygusal Şiddet

Boşanma duygusal şiddet ya da yukarıda ifade ettiğimiz üzere boşanmada psikolojik şiddet evlilik birliğini eşler açısından çekilmez hale getirmişse duygusal şiddete maruz kalan eş hiç beklemeden evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını gerekçe göstererek çekişmeli boşanma davası açabilir. Önemli olan şiddetli geçimsizliğin varlığının ispatıdır. Çekilmezlik koşuludur. Eşlerin birlikte yaşamaları, evlilik birliğinin devamı bakımından çocuklar ve eşler açısından korunmaya değer bir yarar sağlamıyorsa boşanmaya karar verilecektir.

Psikolojik Şiddet Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunlu mu ?

Boşanma davalarında avukat tutmak ve davanın sürecinin avukat vasıtasıyla yönetilmesini sağlamak zorunlu değildir. Kanunda boşanma davasının avukat ile takip ettirilmesi şart koşulmamıştır. Ancak hak kayıplarının yaşanmaması, maddi problemlerin artmaması, velayete ilişkin hakların ihlal edilmemesi, açılmış olan maddi ve manevi yaraların daha da büyümemesi en önemlisi de hak kaybından ziyade hak kazanmak için bu tür davaların alanında uzman bir boşanma avukatı ile takibinin gerçekleşitirilmesi tavsiye olunmaktadır. Alt tarafı boşanma diyip geçmemek gerekir. Maddi kayıplar ile özellikle de çocukların velayeti konularında sorunların yaşanmaması her boşanma davasında temenni edilir ancak iyi takip edilmemesi ve profesyonel destek alınmaması ne yazık ki hüzünle sonuçlanabilmektedir.

Boşanma Davasında Avukatlık Ücreti Ne Kadar

Boşanma davalarında belirlenmiş sabit bir avukatlık ücreti bulunmamaktadır. Avukat ile bu ücret serbestçe kararlaştırılmakta ve buna göre vekalet verilip dava sürecinin takibi yaptırılmaktadır. Anlaşılacağı üzere avukatlık ücreti taraflar arasında serbestçe belirlenmektedir.

Boşanma Davasında Avukata Nasıl Vekalet Veririm

Boşanma davasında avukata fotoğraflı vekaletname verilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan kişiler vekaletnameyi noterde fotoğraflı olarak çıkarttırmalı çıkartılacak vekaletname ise genel boşanma davası vekaletnamesi olmalıdır. Bu vekaletname çıkartıldıktan sonra vekalet avukata teslim edilir ve avukat bu vekaletnameyi boşanma davasına sunarak dosyayı profesyonel bir şekilde takip eder.

Boşanma Sebepleri ve Kadına Yönelik Şiddet

Boşanma sebepleri, Türk Medeni Kanununda ‘Genel boşanma sebepleri’ ve ‘Özel boşanma sebepleri’ olarak ikiye ayrılıyor.
• Zina
• Şiddet
• Saygısızlık
• Aşırı Güven
• Zenginleşme
• İlgisizlik ve zor şeylerden kaçınma
• Evlilik öncesi eşlerin birbirlerini yeterince tanımaması
• Eşlerin birbirlerine aşırı müdahalesi; Erkeğin kadının, erkeğin işlerine karışması
• Baba ve annenin eşlerin işlerine aşırı müdahalesi
• Karı veya kocada bulunan sürekli hastalık hali
• Aşırı kıskançlık
• Erkeğin çalışmaması, karısını çalışmaya zorlaması
• Üvey çocuklara uygulanan şiddet
• Cinsel ilişkilerdeki dengesizlik
• Evliliğe sadece cinsellik açısından bakılması
• Eşlerin birbirlerine sürekli yalan söylemesi
• İnançlardaki ciddi farklılık
• Aşırı yoksulluk
• Kadının aşırı lüks yaşam isteği
• Alkol ve kötü huylar
• Çocuk sahibi olamama
• Değişiklik arzusu
• Çok erken veya çok geç yaşta evlilik
• Sevmediği bire kişi ile evlenmeye zorlanmak
• Evlenmeden önce maske takıp gerçek yüzünü saklamak
• Tahammülsüzlük
• İnternet etkisi
• Evlilik kişiyle değil de aile ile yapılıyor imajı
• Eğitimdeki farklar
• Eşine iftira etmek
• Aile sırlarını açıklamak
• Eşi ailesi ile görüştürmemek
• Eşin ailesine hakaret etmek
• Başkasını sevdiğini söylemek
• Eşini sevmediğini söylemek
• Aşırı kıskançlık göstermek
• Bağımsız konut sağlamamak (Kayınvalide/kayınpederle birlikte oturulacak şekilde konut sağlanmasının, bağımsız konut kapsamında değerlendirilmediğine dikkat edilmelidir.)
• Cimri olmak (Cimriliğin, tutumlu olma sınırını aşması gerekmektedir.)
• Üvey çocuklara kötü davranmak
• Evi sık sık terk etmek (Çalışmamızda yer verdiğimiz terke dayalı boşanma davasıyla karşılaşmak istemeyen eşe karşı, bu sebebe dayanılarak boşanma davası açılabilecektir.)
• Eşin hastalığı ile ilgilenmemek
• Cinsel ilişki kuramamak
• Cinsel ilişkiden kaçınmak
• Zorla ters ilişki kurmak
• Eşin dövülmesine seyirci kalmak
• Ev eşyasına zarar vermek
• Sürekli alkol almak
• Haklı sebep olmaksızın yıkanmaktan kaçınmak
• Eşlerden birinin diğerinin cebinden para alması
• Fuhuş yapmaya zorlamak
• Ağız kokusu konusunda tedaviden kaçınmak
• Altını ıslatmak
• Eşin tedavisini yaptırmaktan kaçınmak
• Sürekli kavga etmek
• Kayınpeder veya kayınvalidenin, eşe kötü davranmasına engel olmamak
• Kadının mesleğini icra etmesine mani olmak
• Aşırı şekilde borçlanarak birçok icra takibine sebep olmak
• Eşi sosyal ortamlardan soyutlamak
• At yarışı oynamak ve ailenin ekonomik durumunu tehlikeye düşürmek

Belirtilen sebeplerin tek başına boşanmak için yeterli olmadığı; bu sebeplerin aynı zamanda eş için ortak hayatı sürdürmeyi çekilmez hale getirmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Yüksek Mahkemece genel boşanma sebebi olarak kabul edilmiş bazı olaylar,

• Bağımsız konut sağlamamak,
• Çalışmamak,
• Cinsel ilişki kuramamak /Cinsel ilişkiden kaçınmak,
• Eski sevgilisini unutamadığını söylemek,
• Evlilik dışı çocuğu olmak,
• Aşırı içki veya uyuşturucu kullanmak,
• Alay etmek/aşağılamak,
• Küçük düşürmek/küçümsemek,
• Başkalarıyla kıyaslamak,
• Çocuğun kendisinden olmadığı ile suçlamak/sadakatsizlikle suçlamak,
• Eşini sevmediğini söylemek,
• Eşinden soğuduğunu söylemek/Başkası ile evleneceğini söylemek,
• Aile ile görüştürmemek/Aile yanına bırakmak,
• Evden kovmak,
• Üvey çocuğa kötü davranmak,
• Doğumunda ilgilenmemek,
• Sebepsiz intihara kalkışmak,
• Ağız ve vücut kokusu tedavisinden kaçınmak/Beden temizliğine önem vermemek.

Özel (Mutlak) Boşanma Sebepleri Nelerdir?

• Zina (aldatma),
• Hayata kast etme, darp, pek kötü veya onur kırıcı davranışta bulunma,
• Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
• Terk,
• Akıl Hastalığı sebepleri ise kanunda özel olarak düzenlenmiş boşanma sebepleridir.

Gündem olan davalarımız. Boşanma sebepleri.

Bu konu hakkındaki diğer makalelerimiz için tıklayın


Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

“Boşanma Davasında Psikolojik Şiddet” için 10 yanıt

 1. Kevser Taştan - Gaziantep avatarı
  Kevser Taştan – Gaziantep

  Merhaba 5 yıldır evliyim ve eşim çocuk sahibi olmak istemiyor ve çocuk istediğim zaman kilom ile ilgili dalga geçiyor ve maddi olarak geçinemeyiz diyor ama maaşının bir kısmını da bahis sitelerine yatırıyor.Çocuk konusu açıldığında beni evden göndermek istiyor,ailemde kalmamı istiyor.Ben ücretli öğretmenlik yapıyorum kazandığım para ve mesleğim ile dalga geçiyor ve artık çekilemez duruma geldi.Ben boşanmak istiyorum fakat bana yaşattıkları için bir bedel ödesin istiyorum.Ama benden hiçbirşey talep etmeden boşanalım diyor.Bu durumlar psikolojik şiddete girer mi ve nasıl ispat edebilirim

  1. Bu durumlar boşanma sebebi olup tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

   1. Gülşen - Gaziantep avatarı
    Gülşen – Gaziantep

    Ben 2 yıl önce boşandım psikolojik şiddet yüzünden 3 kızımız var onları görmek için ben eve gireceğim o eve ben bakıyorum diye zorluyor ben ama onu görmek istemediğim için kızlarım ve babaları tarafından ben çok nankör ve kötü biri olarak adlandırılıyorum. Zaten anlaşabilseydim boşanmazdım anlatamıyorum. Lütfen gör ama eve gelme diyorum kavga yapıyoruz ben bunu tekrar tekrar yaşamak istemiyorum maalesef anlamıyor buyur kapı orda gidebilirsin diyor gidiyorum yine ben kötü bir anne oluyorum

    1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 2. Deniz - Gaziantep avatarı
  Deniz – Gaziantep

  7 aylık evliyim sürekli borcumuz var ev içerisinde sürekli tartışıyoruz ve hakaret edici bir şekilde konusuyor hayalimdeki kadın değilsin hayatımın merkezinde değilsin bundan sonra olasın vs. Gibi cümleler kuruyor ve 3 defa ters ilişki teklifinde bulundu red ettim ve karımsın bana aitsin diyip bağırmaya başlıyor 3 defa ittirme ve hırpalama şeklinde şiddeti oldu sürekli klasik kadınsın degismen gerekiyor diyip durdu şuan psikoloğa gidiyorum ve kendisininde gitmesini istedim ve oraya kendini aklamaya gittigini söyledi bir dahada gitmedi psikologum narsist olduğunu söyledi boşanmak istiyorum ama geçerli sebepler mıdır?

  1. Bahsini ettiğiniz durumlar boşanma sebebidir. Ancak ispat yükümlülüğü sizin üstünüzde. İddia eden ispatlar. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 3. Merhaba ben 10 aylık evliyim eşimle hic birsekilde anlaşamıyoruz evlenmeden önceki insan bu değildi şimdi sürekli benle kavga ediyor ve herseyi uzatiyor ben kavga çıkmasın diye susmaktan yoruldum en ufak kavgada kapıları yumrukluyo küfürler ediyo eline ne geçiyorsa sağa sola fırlatıyor ve ben bu durumdan bıktım ayrılmak istiyorum kendisine istiyor ama bir yılı doldurmadigimiz için boşuna miyoruz bu süreci nasıl hizlandira biliriz

  1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

 4. çiçek - Gaziantep avatarı
  çiçek – Gaziantep

  merhaba be 20 yıllık evliyim eşim zaman zaman evliliğimizin basından beri yan yana bile çalışmamıza rağmen surekli sağa baktın sola baktın guvensız hareketler sergılemekteydi.eve bırını sokarım dıye benı yanından ayırmazdı daha sonra bu hareketlerı duruldu zamanla abuk subuk sebeblerden dolayı fiziksel sıddete dondu ve oyle boyle 20 yıl gectı .zamanında cok şikayetci oldum ve
  e buyuklerın araya gırmesı soucu hep affettım sıkayetımı gerı cektım. ve sımdıkı zamanda gene aynı hareketlerın daha beteri var surekli takip istegı goruntulu araması o an whatsap çevrim içiisem kimle konustum hemen soruyor ve ss istiyor sorun yok hepsını cevaplıorum fakat bu seferde farklı yollardan bırılerı ile görüştüğümü dusunup örneğin işten eve gec kaldım 5 dakika benı bu sure içinde baskalrıyle görüştüğümü düşünüp suclama yapmakta. şimdilerde gene örneğin telefonuma mesaj gelmedığı halde mesaj sesı duydum sen mesajlajtın dıyıp gene suclamakta markete gitmeyecem veya işten eve gelirken hangi durakta indim ve hepsınde suclama ve cocukalrımın yanında bana ağır ağza alınmayacak hakaretler etmektedir. ben artık boşnma davamı açtım elimde uzaklaştırma raporlarım darpp raporlarım var surekli kişiliğe hakaret fizğime hakaret eden bir varlık oldu ayrıca surekli alkol içiyor her akşam içmekte kendisi ben davamı açtım avukatım ilgileniyor baska ne yapmam lazım

  teşekkür ederim

  1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir