Davaya Katılma

Davaya Katılma Dava Dilekçe Örneği

yazar:

kategori:

Davaya Katılma Dilekçesini aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz

[Mahkeme Bilgisi giriniz]  SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

                                                                                                             [Yer bilgisini giriniz]

DOSYA NO                           :  [Dava Dosya No bilgisini giriniz]

MÜDAHELE TALEBİNDE

BULUNAN                             : [isim bilgisini giriniz]

VEKİLİ                                   : [Vekil bilgisini giriniz]

DAVACI                                 : [isim bilgisini giriniz]

VEKİLİ                                   : [Vekil bilgisini giriniz]

DAVALI                                 : [isim bilgisini giriniz]

KONU                                    : Davacı yanında davaya katılmamıza karar verilmesi istemimizdir.

AÇIKLAMALAR               :    1- Davacı tarafından, alt kiracısı davalıya karşı açılan kiralananın kötü kullanılmasından doğan alacak davasının neticesi, davacının müvekkilimizin kiracısı olması nedeni ile  müvekkilimizin haklarını da etkileyecektir. Bu nedenle  davacının yanında katılan davacı olarak yer almak istiyoruz.

                                               2- Davacı müvekkilimizin kiracısıdır. Kendisine bütün olarak kiraladığımız apartman dairesinin bir odasını davalıya alt kiracı olarak kiralamıştır. Alt kiracı müvekkilimize ait olan dairenin kendi kullandığı odasını ve müşterek alanları hor kullanmış, -kendi deyimi ile sanat yapmış – müvekkilimizin deyimi ile ise her tarafı rengarenk boyayarak perişan etmiştir. Müvekkilimizin davacıyı [Noter bilgisini giriniz]Noterliğinin [Tarih bilgisini giriniz] tarih ve [Yevmiye No giriniz] yevmiye numaralı ihtarnamesi ile uyarmış ve bunun üzerine davacı davalıya karşı bu davayı açmıştır.

                                               3- Müvekkilimizi yakından ilgilendiren bu davada Katılan Davacı olarak yer almak istemekteyiz.

YASAL NEDENLER               : HUMK 53-58 ve sair mevzuat.

KANITLAR                             : Kira sözleşmesi, tanıklar, ihtarname ve diğer kanıtlar

İSTEM SONUCU                 : Açıklanan nedenler ile Yukarıda arz ve izah ettiğimiz  sebeplerden ötürü; Davacı yanında davaya katılmamıza, karar verilmesini talep ederiz.

                                                                                                         MÜDAHALE TALEBİNDE  BULUNAN VEKİLİ

                                                                                        [Vekil bilgisini giriniz]


Online Avukatlık Hizmetleri


Avukatlarımızca Hazırlanan Diğer Dilekçeler


    Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir