Devremülk, Devre Tatil Ve Termal Tatil Sözleşmeleri İptali, Vazgeçilmesi, Cayma

yazar:

kategori:

Devremülk, Devre Tatil Ve Termal Tatil Sözleşmeleri İptali, Vazgeçilmesi, Cayma

Devremülk ve Devre Tatil Sözleşmeleri :

Devremülk sözleşmesi, mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı ve ya bağımsız bölümün yılın belirli dönemlerinde ve yıl içerisinde en az on beş gün olmak üzere mülkiyet hakkının devremülk alıcısı ile satıcısı arasında yazılı olarak şartlara bağlandığı resmi şekilde yapılan sözleşmedir. 

Devremülk süresi, bu sözleşmede belirtilmesi gereken esaslı unsurdur. Ayrıca devre mülk satışı sırasında tapuya devremülk sözleşmesi örneğini sunmak mecburidir. Devremülk sahiplerine normal bir gayrimenkul almış gibi bir tapu verilmekte ve bu kişinin ismi tapuya tescil edilmektedir. Aksi halde devre mülk satışları geçersiz olmaktadır. Ayrıca devremülk sözleşmesinin tapuda düzenlemesi yapılarak söz konusu devremülkün satma, kiralama, miras bırakma vb. hakları alıcıya geçmektedir.

Devre tatil sözleşmesi ise, en az üç yıl süre için yapılan ve yıl içinde bir haftadan az olmayacak bir dönem için bir ya da daha fazla taşınmazın kullanım hakkının devrini içeren sözleşmelerdir. Önceki yasal düzenlemelerde devremülk sözleşmesi konusunda böyle bir ayrım yapılmazken artık yapılan sözleşmenin niteliğine bağlı olarak iptalinin talep edilmesi ya da cayma hakkı kullanılması sürecine başvurulması gerekmektedir. 

Devremülk Sözleşmesi’nin İptali (Cayma Hakkı) 

Devremülk sözleşmesini imzalayan tüketiciler bazı hak ve sorumluluklara sahip olmaktadır. Bu hak ve sorumluluklar 14/01/2015 tarihli Devremülk Yönetmeliği’nde açıklanmaktadır. Genellikle satıcıların alıcılara karşı kullandığı yanıltıcı pazarlama yöntemlerinden dolayı birçok alıcı devremülk sözleşmesini imzaladıktan sonra iptal etmek istemektedir. Söz konusu yönetmelikte devremülk sözleşmesinin iptali cayma hakkı olarak adlandırılmaktadır. Bu düzenlemeye göre devremülk sözleşmesinin iptali için; Tüketici devremülk sözleşmelerinin kurulmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin devre mülk sözleşmesinin iptali hakkına yani diğer adıyla cayma hakkına sahip olmaktadır.

Tüketici, ilk iki taksiti ödedikten sonra, üçüncü yıldan itibaren her taksite ilişkin ödeme bildirimini almasından itibaren on dört gün içinde satıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcı ile bildirimde bulunarak herhangi bir cezai şart ödemeden iptalini talep edebilmektedir. Satıcı devre mülk sözleşmesinin kurulmasından en az bir gün önce tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ön bilgilendirme formu vermek mecburiyeti vardır. Ön bilgilendirme formunda, devremülk sözleşmesinin taraflarının, devremülk sözleşmesinin iptali ile buna ilişkin koşulları ve sonuçları da belirtilmesi gerekmektedir. 

Böylelikle bu duruma aykırılık olduğu takdirde, tüketici, sözleşmenin iptali için on dört günlük süreyle bağlı olmamaktadır. Bu durumda tüketici, devremülk sözleşmesinin iptali ile ilgili talebini her halükarda on dört günlük söz konusu sürenin bittiği tarihten itibaren bir yıl süre ile kullanabilmektedir. Yani devremülk sözleşmesinin iptali için yapılacak başvurular bir yıl süreyle uzamaktadır. Devremülk sözleşmesine konu devremülkün ön ödemeli olarak satılması halinde ise, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden devremülk sözleşmesinin iptali hakkı vardır. 

Bu durumda, satıcı, sözleşme bedelinin %2’sine kadar tazminat talep edebilmektedir. Ancak devremülk sözleşmesinin iptali gerçekleşmeden önce, şayet satıcı sorumluluklarını yerine getirmemiş ise devremülk sözleşmesinin iptali ile tüketiciden herhangi bir bedel talep edememektedir. Satıcı, devremülk sözleşmesinin iptali ile ilgili bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içerisinde tüketiciye aldığı bedeli geri vermek mecburiyeti vardır. 

Devremülk Sözleşmesinin İptali ve Şekli Devre mülk sözleşmesinin iptali, yani cayma bildirimi noter kanalı ile ya da ilgili firmanın yetkilisine imza karşılığı tebliğ edilen cayma bildirimi ile gerçekleştirilebilinmektedir. Aksi takdirde devremülk sözleşmesinin iptali için yapılan bildirimler geçersiz olmaktadır. Devremülk sözleşmesinin iptali, telefonda yapılan bildirimlerle geçerli olmamaktadır. Her ne kadar karşı taraf yani satıcı telefonda yardım edebileceklerini söylemiş dahi olsa da telefonla yapılan iptal bildirimleri geçerli olmamaktadır.

online avukat gaziantep

Devremülk Sözleşmesinin İptali ve Sonuçları İptal ile satıcının tüketiciye karşı aldığı bedelleri ve senetleri geri verme ve sözleşmenin iptalini gerçekleştirme yükümlülüğü vardır. Tüketicinin devremülk sözleşmesinin feshi ile tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, devremülk sözleşmesinin iptali bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içinde tüketiciye geri verilmesi gerekmektedir.

Devre Tatil Sözleşmesinin İptali Devre tatil sözleşmesi ise kapıdan satış niteliğinde sayılmış olup sözleşme yapıldıktan sonra uzun bir süre geçse dahi müşteri tatil yerini gördükten sonra yedi gün içerisinde sözleşmeden vazgeçebilmektedir. 

Devre tatil sözleşmesinden cayma hakkı, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren değil tecrübe ve muayene tarihinden itibaren yani tatil yerinin alıcı tarafından görüldüğü günden başlamaktadır. Ayrıca devre tatil evini ya da evin konumunu beğenmeyen müşteri, devre tatil sözleşmesinden cayarak ödediği paraları geri alabilmektedir. Sonuç olarak, devremülk sözleşmesinin feshi, iyi ve konuya hâkim bir avukattan yardım alınarak yapılması gereken işlemlerdendir. 

Böylelikle daha iyi bir tatil geçirmek için aldığınız devremülkünüzle ilgili mağduriyetin giderilmesi adına avukat yardımı ile devremülk sözleşmesinin iptali gerçekleştirildiğinizde tatilinizi daha fazla zehir etmeniz engellenebilinilecektir. Ayrıca yatırım amacıyla alınmış devremülkünüzle ilgili mağduriyet yaşandığı takdirde ise bunun giderilmesi adına tüketici hakları avukatı yardımı ile devremülk sözleşmesinin iptali gerçekleştirildiğinizde zararınızın en kısa sürede telafisi sağlanacaktır.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın