whatsapp delil ceza avukatı boşanma avukatı gaziantep

Eski nişanlısının fotoğrafını saklayarak eşinin güveninin sarsılmasına neden olmak boşanma nedenidir

yazar:

kategori:

Eski Nişanlının Fotoğrafını Saklamak Boşanma Nedeni Olabilir

Eşler arasındaki güven ilişkisi, sağlıklı bir evliliğin temel taşlarından biridir. Ancak bazen bu güven ilişkisi, bir tarafın yanlış davranışları nedeniyle sarsılabilir. Bu davranışlar arasında, eski nişanlısının fotoğrafını saklayarak eşinin güveninin sarsılması da yer alır.

Eski nişanlısının fotoğrafını saklamak, birçok açıdan yanlış bir davranıştır. Öncelikle, bu davranış eşinizin size olan güvenini sarsar. Eşiniz, sizinle paylaştığı özel anıları ve hissettikleri hakkında endişe duymaya başlar. Bu durum, evlilikte ciddi sorunlara neden olabilir.

Ayrıca, eski nişanlısının fotoğrafını saklamak, eşinizin kendisini değersiz hissetmesine neden olabilir. Eşiniz, sizinle paylaştığı özel anıların ve hislerin, sizin için önemsiz olduğunu düşünebilir. Bu da onun kendisine olan güvenini sarsar ve evlilikte mutsuzluğa neden olur.

Eski nişanlısının fotoğrafını saklamak, aynı zamanda dürüstlük ve sadakat gibi evliliğin temel değerlerine de aykırıdır. Evlilikte dürüstlük ve sadakat, karşılıklı güveni sağlamak için çok önemlidir. Eski nişanlısının fotoğrafını saklamak, bu değerleri çiğnemek anlamına gelir.

Bu nedenlerden dolayı, eski nişanlısının fotoğrafını saklayarak eşinizin güvenini sarsmak, boşanma nedeni olarak kabul edilir. Bu tür davranışlar, evlilikte ciddi sorunlara neden olabilir ve çiftler arasındaki güven ilişkisini zedeleyebilir.

Sonuç olarak, evlilikte güven ilişkisi çok önemlidir ve her iki tarafın da bu ilişkiyi koruması gerekmektedir. Eski nişanlısının fotoğrafını saklayarak eşinizin güvenini sarsmak, evlilikte ciddi sorunlara neden olabilecek yanlış bir davranıştır. Bu tür davranışlardan kaçınmak ve dürüstlük ve sadakat gibi evliliğin temel değerlerine uygun davranmak, mutlu bir evlilik için çok önemlidir.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO.2012/9686

KARAR NO.2012/30250 

KARAR TARİHİ.13.12.2012

MAHKEMESİ :Ereğli/Konya 2. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi

TARİHİ :16.02.2012

NUMARASI :Esas No:2011/58 Karar No:2012/82

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm taraflarca, reddedilen her iki boşanma davası ve ferileri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:.

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle “evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda eşine ve kayın validesine sık sık hakaret eden, eski nişanlısının fotoğrafını saklayarak eşinin güveninin sarsılmasına neden olan davacı-karşılık davalı kadın ile birlik görevlerini yerine getirmeyen, annesinin evlilik birliğine müdahalesine tepkisiz kalan davalı-karşılık davacı kocanın kusurlu olduğu” anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.

whatsapp delil boşanma avukatı

Olayların akışı karşısında “her iki taraf da” dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, her iki boşanma davasının da kabulü ile boşanmaya (TMK.md. 166/l) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile her iki davanın reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz konu hükmün yukarıda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre her iki boşanma davasının fer’ilerine yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.13.12.2012

Bu konu hakkında benze makaleler için tıklayın