velayet boşanma avukatı gaziantep

Geçici Velayet, Tedbiren Velayet

yazar:

kategori:

Boşanma Davası Sırasında Çocuğun Bir Tarafın Himayesine Bırakılması:

Boşanma Davasının açılması ile birlikte taraflar artık ayrı yaşama hakkı kazanırlar. Böylesi bir durumda henüz bir boşanma kararı bulunmadığından ve taraflar henüz boşanmadıklarından çocukların eşlerden hangisinin yanında ve himayesinde bulunacağı hususu gündeme gelmektedir.

Uygulamada “tedbiren velayet” veya “geçici velayet” de denilen bu durum,  boşanma davasının açılması ile birlikte müşterek çocuğun eşlerden hangisinin yanında kalacağı hususunun tayininden ibarettir.

Her ne kadar “tedbiren” ya da “geçici” velayet ifadeleri kullanılsa da aslında Türk Medeni Kanunu 182. maddesi kapsamında bir “Velayet Hakkı”  söz konusu değildir. Çünkü velayet, içinde çok kapsamlı yetki ve hakkı içinde barındıran ve bunu tek başına kullanma yetkisi veren bir haktır.

Oysa Türk Medeni Kanunu 169. Maddesinde “…çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri….” Denilmek suretiyle bunun bir velayet hakkı olmadığı, çocuğun bakımı ve korunmasına ilişkin bir önlem olduğunu, boşanma davası içerisinde eşlerden hangisinin yanında kalması durumunda müşterek çocuk için en iyisi olacağı kanısı hasıl olmuş ise ona göre bir karar verilecektir ve  yine söz konusu önlemin de geçici nitelikte olduğunu açıkça belirtilmektedir.

Şu halde uygulamada da “geçici velayet” ya da “Tedbiren velayet” diye adlandırılan durum, boşanma davası sürecinde çocukların bakım ve korunmasına ilişkin mahkeme hakimi tarafından verilen geçici nitelikteki önlem olup, boşanma davasının kesinleşmesi ile birlikte verilen velayet kararı değildir.

Boşanma Davasında Hâkim Müşterek Çocukların Hangi Eşin Yanında Kalacağını Nasıl Belirler?

Eşler çocuğun velayetinin kime verileceğine dair anlaşma yapabilirler. Ancak velayet konusunda çoğunlukla eşler anlaşmaya varamazlar. Böyle bir durumda hakim çocuğun üstün yararı gözeterek bir karara varmalıdır. Çocuğun üstün menfaatinin belirlenmesindeki kriterler genel olarak; sağlık, eğitim, ahlak ve güvenlik olmak üzere genel başlıklarda toplanabilir. Bunun için Aile Mahkemesi Sosyal İnceleme Raporu (SİR) raporu aldırır ve uzman kişi tarafından bir araştırma yapılıp rapor hazırlanır işbu rapor mahkeme hakimine karar aşamasında destek vermekte ve yardımcı olmaktadır. Çocuğun üstün yararının belirlenmesindeki kriterlere bazı örnekler ise şunlardır; Çocukların yaşı, boşanmaya sebebiyet veren taraflar ve kusurları, çocuklara sağlanacak barınma ve korunma koşulları, kardeşlerin birbirinden ayrılmaması, çocuğun çevresi ve deneyimleri, ebeveynlerin varlığı veya yokluğu gibi pek çok unsura dayanmaktadır. Bu konuya ilişkin birçok Yargıtay kararı mevcuttur.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas: 2017/2-2486 Karar: 2018/1148 Karar Tarihi: 30.05.2018

“Velayet kamu düzenine ilişkin olup bu hususta ana ile babanın istek ve beyanlarından ziyade çocuğun menfaatlerinin dikkate alınması zorunludur. Buna göre velayete ilişkin değerlendirme yapılırken göz önünde tutulması gereken temel ilke çocuğun “üstün yararı”dır. TMK’nın “Velayetin Kapsamı” başlıklı 339. maddesinin birinci fıkrasındaki; “Ana ve baba, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararları alır ve uygularlar…” şeklindeki yasal düzenleme ile, aynı Kanunun “Çocuğun fiil ehliyeti” başlıklı 343. maddenin birinci fıkrasındaki; “Velâyet altındaki çocuğun fiil ehliyeti, vesayet altındaki kişinin ehliyeti gibidir…” yönündeki hüküm ile “Koruma Önlemleri” başlıklı 346. maddesindeki “Çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde, ana ve baba duruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse hâkim, çocuğun korunması için uygun önlemleri alır.” şeklindeki hüküm de üstün yarara ilişkin temel noktaları içermektedir.

anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanma gaziantep avukat dna

Velayet kaç çeşittir?

Velayetin bir türü de ortak velayettir. Tarafların evlilik birliği boyunca çocuklar üzerinde kullandığı velayet türü ortaktır. Ancak boşanma sürecine girilmesi ile velayet, ebeveynlerinden birisine verilecektir. Ortak velayet boşanma sürecine girilmesiyle kalkacaktır.

Geçici velayet ne zaman kesinleşir?

Geçici velayet, mahkeme tarafından tedbiren verilen bir karardır. Boşanma davası devam ederken verilen geçici velayet kararı, boşanma kararının kesinleşmesi ile sona ermektedir.

Geçici velayet kaç gün sürer?

Aile mahkemesinin velayet konusunda verilen kararın gerekçeleri ile yazılması ve hakimin onaylanma süresi ise 30 gündür. Bu süre ile velayet davası 209 gün içerisinde belirlenen makul sürede sonuçlanması hedeflenmiştir. Ancak uygulamada bu süreye genelde uyulmamaktadır.

Geçici velayet dilekçesi nedir?

Boşanma davası kapsamında müşterek çocuklar hakkında geçici velayet kararı verilmesi bu mümkün olmaz ise müşterek çocuk ile şahsi ilişki tesisine karar verilmesi talebi hakkındadır.

Geçici Velayet Ne Zaman Gündeme Gelir?

Çocuklara ilişkin alınacak geçici hukuki koruma tedbirleri, Türk Medeni Kanununun (“TMK”) 169. maddesinde öngörülmüştür. TMK 169’a göre, “Boşanma davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır”. Hükümden anlaşılacağı üzere, geçici önlemler tek tek sayılmamış, gerekli olan geçici önlemlerin alınması genel bir ifade ile belirtilmiştir. Tarafların talebi olmasa da hakim kendiliğinden bu konuda bir karar verebilecektir.

Bu çerçevede alınan önlemler, geçici nitelikleri gereği, boşanma kararı kesinleşinceye kadar devam eder. Söz konusu önlemlerin dava süresince geçerli olabilmesi için lehine önlem alınan tarafın aksine bir beyanı bulunmaması veya önlemi gerektiren sebebin ortadan kalkmamış olması gerekmektedir. Bununla birlikte dava süresince hakim tarafından gerekli görülmesi halinde işbu önlemlerde değişiklik yapılabilir. Ancak değişen bir hal olursa hakim bu konuda değişiklik yapabilecektir.

Geçici velayet nasıl alınır sorusunu cevaplamadan önce geçici velayetin ne zaman gündeme geleceğinden bahsetmek yerinde olacaktır. Geçici velayetin gündeme gelmesinin sebebi; boşanma davası sırasında eşler ayrı yaşayacakları için çocukların hangi eşin yanında kalacağına dair eşler arasında çıkabilecek uyuşmazlıktır. İşbu geçici velayet, çocukların dava süresince bakım ve korunmasına ilişkin olup, geçici koruma tedbiri niteliğindedir (TMK 169).

velayet boşanma avukatı gaziantep

Geçici Velayet Davası Kaç Günde Sonuçlanır?

Geçici hukuki koruma tedbirlerinden biri olan “geçici velayet ve geçici velayet nasıl alınır” sorusu, boşanma sürecinde sıklıkla ortaya çıkan bir sorundur. Uygulamada bu kararın alınma süresi somut olayın özelliğine göre farklılık göstermektedir. Geçici velayet, geçici hukuki koruma tedbir niteliğinde olup çocuğun en yüksek faydası gözetilerek yapılacak inceleme, basit ve çabuk şekilde yapılır. Uygulamada söz konusu karar, sosyal inceleme raporunun dava dosyasına kazandırılmasından sonra verilmekle birlikte bazı durumlarda çocuğun üstün yararı gereği dava açıldıktan hemen sonra da verilebilir.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın


Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

“Geçici Velayet, Tedbiren Velayet” için 17 yanıt

 1. Mehmet olduk - Gaziantep avatarı
  Mehmet olduk – Gaziantep

  Selam geçici velayeti iki taraf pededoklar tarafından dinlenmesi ve yaşam kalitesini gözlemledik ten sonra çocuğun üstün menfaati gözetilmesi gerekmiyor mu ? Bizim başımızdan geçen gelin evi 4 kez terk etti en sonunda boşanma davası açtı pededok görüşmüş hızlı bir şekilde ara kararlacocugun anneye verilmesine karar verilmiş bizler pedodokla görüştüğümüz de karar verilmiş bededok bizim eve bakmaya gelmesi 15 günü buldu bu tek taraflı alınmış bir karar burda iki tarafın beyanları ve pededoklarin değerlendirmelerini okuduktan SONRA kararın alınması mantıklı olmaz mıydı çocuk iki yaşında erkek bizleri aydınlatırsanız seviniriz şimdiden teşekürler

  1. Ara karara itiraz hakkiniz var tek yanlı inceleme ile karar verilmesi uygun değil, ancak tedbiren dava sürecinde velayet hakkında karar olduğu için hakimler hızlı hareket etmek zorunda ve dava sürecinde çocuğun belirsizlik içinde kalmasına neden olmamalı, sizin rapor da alındıktan sonra geçici velayeti ondan alıp size vermesine engel yok. Daha detaylı bilgi verebilmek için dosyanızı incelememiz gerekiyor bu hususta tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

 2. Sevda ergin . - Gaziantep avatarı
  Sevda ergin . – Gaziantep

  Merhaba.
  Erkek Torunum 5 yasinda velayeti annede.bosanma doneminde çocuk 2 bucuk yasindaydi. Annesi 1 yil icinde baska bir evlilik yapti. Cocuk ta yeni eşe karşı aşırı korku var. Buyudukce anlatabiliyor bize yalvarircasina gitmek istemedigini bizim yanimizda hic korkmadigini acikca ifade edebiliyor . Annesinin eşi cocugumuzun sağ kalçası ve sağ kolu bilekten dirseğe kadar olmak üzere çimdikleyerek eziyet etmiştir . Çocuğa bu neden oldu diye sorduğumuzda annem ve eşi yaptı diye ifade etti. Çunki canımız öyle istiyor dediler diyor . Ve bu olaydan hemen sonra çocuk zaturre oldu. Hastaneye yatirildi. Bizim ısrarla hastaneden gitmemizi istediler. Ve annenin yeni eşi bize tehdit savurdu sizi gömerim sizi bayarim caninizi yakarim diyerek tehdit etti. Cocuk dün taburcu oldu ve istemeyerek mecburen velayet annede diye anneyle eve gitti.ayrica anneside çocuğa hem ruhen hem fiziken şiddet uygulayan birisi şahitlerimizde mevcuttur . Anlasmali bosanmada anne velayeti kendine istedi zaten 2 bucuk yasinda diyede anneye veriliyor dendi. Şu anda o cimdik izlerini arkadaslarin yapti sana degilmi diye beynini yikiyorlar.bu donem icinde anaokulu psikologu ve muduru bizi cagirdi cocugun surekli bizi istedigini annesini hic istemedigini de belirttiler ama cimdik olayina hic deginmediler belki bilmiyorlar belkide sorun olmasin diye bize demediler. Daha Çok geç olmadan Biz ne yapmaliyiz. Velayet davasi açsak mahkeme sonuclanana kadar cocuğun gecici velayetini alabilirmiyiz. Annesinin esine uzaklastirma alabilirmiyiz. Teşekkürler

  1. Sorunuzun cevabı oldukça kapsamlı danışmanlık gerektirmektedir, yorum bölümünün maksadının dışına çıkmaktadır, detaylı danışmanlık için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

   1. Cansu - Gaziantep avatarı
    Cansu – Gaziantep

    Boşanma dilekcem 14 Mayıs’ta ara velayet dilekcem 16 ağustosta avukatım tarafından yazıldı ama hâlâ bir karar tarih açıklanmadı. Tahmini olarak ne zaman belli olur ? Kızım 3 yaşında.

  2. Hatice - Gaziantep avatarı
   Hatice – Gaziantep

   İyi aksamalar çocukların velayeti babada. Baba şuan tutuklu olarak cezaevinde çocuklar üvey anneyle yaşıyor. Velayetleri okul açılmadan önce en kısa sürede nasıl alabilir. Farklı şehirlerde yaşıyoruz. Dava açıp sonuçlanana kadar çocuklar mağdur olmaması adına nasıl bir yol izleyebilirim

   1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 3. İsmail Can - Gaziantep avatarı
  İsmail Can – Gaziantep

  Merhaba geçici velayet verilen çocuk karardan nekadar süre sonra teslim edilmeli ayrıca karara itiraz edilirse bir sonraki duruşma mı beklenir veya daha erken olurmu

  1. Kararda belirtilen teslim tarihi ne zamansa O tarihte teslim edilmiş olması gerekir çocuğun kararda tarih belirtmediği ise karar tarihinden itibaren çocuğun teslim edilmesi gerekir

 4. Reyhan - Gaziantep avatarı
  Reyhan – Gaziantep

  Anne dün boşanma davası açıp bugün ara mahkemeyle 20 günlük bebeği Velayeti anneye verilmiş bebeği zorla babasından almaya çalışıyorlar annesinin çok uygunsuz fotoğrafları var bu sürede bebek hep babası baktı annesi bebeği hiç arayıp sormadı bizim velayeti alma şansımız var mı

  1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

 5. Haldun - Gaziantep avatarı
  Haldun – Gaziantep

  Merhabalar, annenin babaya çocuğu göstermemesi üzerine 6284 sayılı kanun kapsamında çıkarılan tedbir kararıyla verilen geçici velayet anne çocuğa pasaport alabilir mi? Yurtdışına kaçırılmasından korkuyorum. Burda tedbir kararında ortak velayetin bozulmaması sağlanabilir mi?

  1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

 6. 20-09-2018 de istanbul avm mağazasında çalışmaya başladım taki 06-02-2023 depremini yaşadığım ve ailemden KIZ kardeşimi ve 3 tane yeğenimi ve eniştemi yengemi amcam oğlunu kaybettim depremde psikolojimiz bozuldu depremden 8 gün sonra is veren bizi tazminatını almak isteyenin tazminatını verip çıkaracaklarını söylediler müdürümüz aracılığıyla bizde kabul ettik ama sadece kıdem tazminatı ile sondadan geri veremediler ohal var dediler 1 ay sonra mağaza açıldı ama bizi cagirmadilar ohal bitti insan haklarinindan bizim halimiz ne olacak dediğimizde işler ne zaman açılır ise TEK tek çağıracağız dedi insan haklari peki işler 1 veya 2 yıl daha açılmasa nasıl olacak dediğim de ise tazminatımızı istedik yok dediler isterseniz istifanızı alabilirsiniz dediler beni ayın 13 ve 23 arasi ücretsiz izin göstermişler bana imza attırdılar 23 de işe başladıklarında ama pisikolojik olarak 10 gün çalışabildim yapamayacağımı anladığında avukat aracılığı ile ihtar çekip işi bıraktım tüm haklarımı alabilirmiyim sizce yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler deprem mağduru adıyamanlı kardeşiniz saygılarımla

  1. Öncelikle geçmiş olsun, bahsini ettiğiniz nedenler zorlayıcı nedenlerdir ve bu nedenlerle iş akdini feshettiğiniz zaman kıdem tazminatı hakkınız olur.

   1. Özge - Gaziantep avatarı
    Özge – Gaziantep

    Merhaba ben şiddet kumar madde kullanımı gibi sebeplerle evi terk ettim ve iki tane çocuğumu alamadım evde kaldı jandarma çağırıp çocuklarımı almak istediğimde eşim başka bit yere götürüp sakladi cocuklari ve bende ailemin olduğu baska bir şehire geldi bu süre içerisinde eşim beni ve ailemi arayıp çocuklar üzerinden vermemekle ve canımızla tehdit etti ve şikayetçi olduk uzaklaştırma aldık çocuklarım çok küçük 1 buçuk ve 3 yaşında onlari almamın tek yolunun boşanma davası açıp gecici velayet olduğunu söylediler şikayetçi olduğum için bu süre içerisinde eşimle iletisimde olmamız doğru olmayacakmis polis bunu dedi dediği gibi tek yol boşanma davası mı ve gecici velayeti ben alabilir miyim çocuklarım çok küçük uzun sürer mi

    1. Avukat avatarı

     Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 0532 715 47 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir