İşçinin tazminat dahil haklarını alması için işverenine ihtar çekmesi gerekli midir?

yazar:

kategori:

İşçinin tazminat dahil haklarını alması için işverenine ihtar çekmesi gerekli midir ? Uygulamada bizlere sıklıkla sorulan bir sorudur, “işçi , işverenine noterden ihtar çekmeli midir ?” Kafa karışıklığını gidermek için birkaç kısa izah yaparak konuya girelim. İhtarname “ Bir alacağın ya da hakkın yazılı olarak muhatabından (genellikle noter kanalıyla) talep edilmesi, hakkının ya da alacağının ödenmemesi halinde karşılaşabileceği maliyetin ve hukuki sonuçlarının dava öncesinde son kez hatırlatılması”dır.

İşçi, işyeriyle olan iş ilişkisini evlilik, askerlik, emeklilik, 3600 gün 15 yıl hizmet süresini doldurması, maaşlarının ödenmemesi gibi nedenlerle sonlandırırken sebebini ve taleplerini açık ve net olarak noter kanalıyla bildirmesinde büyük hukuki faydalar vardır. Bu kapsamda örneğin 1475 sayılı yasanın 14. maddesinin 4. fıkrası uyarınca “kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile işten ayrılması” halinde yine “işçinin bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla” işten ayrılması gibi hallerde işçi işverenine işten ayrılma sebebini, talebini açık ve net bir şekilde ıspat sorunu yaşamaması için noter kanalıyla bildirmelidir.

iş hukuku avukatı gaziantep

İşçi, işverenine göndereceği ihtarname ile kıdem tazminatı,varsa ihbar tazminatı,fazla mesai alacağı,ücret alacağı,hafta tatili,ulusal bayram ve genel tatil alacağı vs. gibi işçilik alacaklarını da istemelidir. Bu halde işçinin işçilik alacakları zamanaşımına uğramayacak yani hakları zayi olmayacaktır. İşçilik alacağı davalarına bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi işçinin noter ihtarnamesiyle alacaklarını istemesi halinde zamanaşımının kesileceğini ve de işçinin alacak miktarını yazmasının şart olmadığını, sadece haklarını istemesinin yeterli olduğuna karar vermiştir.

İhtarname başka hangi halde gerekir. Bir kısım işverenler, mobbing uygulamakta;yani işçisine yönelik tekrarlanan şekilde psikolojik baskı uygulamaktadır. Bu yöntemle işveren; işçisine tazminat ödemeden işçinin işyerinden istifa ederek ayrılmasını amaçlamaktadır. İşte bu noktada işyerindeki psikolojik baskı, tacize son verilmesi yönünde işçinin işverenine ihtarname çekmesi yerinde olacaktır.

İhtarname bakımından uygulamada sıklıkla şahit olduğumuz başka bir husus şudur. İşveren, işçisinin tazminat almaması için genellikle devamsızlık yaptığını iddia etmektedir. Bu durumlarda genellikle işveren işçisinin iş akdini zaten feshetmiştir. Fakat feshine kılıf hazırlamak için yani işçini işten kovmasına rağmen “işe gelmedi,devamsızlık yaptı” şeklinde tutanak tutturup, noterden devamsızlık sebebini bildirmesi aksi halde iş akdini feshedeceği şeklinde ihtarname göndermektedir. İşte işçi, bu ihtarnameye karşı savunmalarını yasal süresi içinde yazılı olarak yine noter kanalıyla işverenine bildirmelidir.

iş kazası gaziantep işçi avukatı
iş kazası gaziantep işçi avukatı

Bu örneklerin sayısını artırmak mümkündür. Özetle şunu demek isteriz ki; dava öncesinde işçinin haklarına kavuşması için” ön alması” yani “tedbir alması” gerekir. İşte bu ön almada ihtarname çok önemli fonksiyon icra etmektedir. Aksi halde işçi mahkemede dava açsa dahi haklarına kavuşamaması ihtimal dahilindedir.

Nasıl ki ağır bir kaza anında ilk yardım hayat kurtarıyorsa; ihtarname de dava öncesinde yapılan ve dava (hayat) kurtaran ilk yardım gibidir. Son olarak önemli belirtelim ki; davadaki “savunmanın temel omurgası” ihtarname ile kurulacağından “davayı açacak avukat eliyle” ihtarnamenin çekilmesi gerekir. İhtarnamenin çekilip çekilmeyeceğine, içeriğine avukatın karar vermesi en doğru olanıdır.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın