İşyeri Kötüniyet Tazminatı Nasıl hesaplanır?

yazar:

kategori:

4857 sayılı İş Kanunu Madde 17’nin 6. Fıkrasında Kötü Niyet Tazminatı Hesaplaması açıkça ifade edilmiştir.

“18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.”

Kötü Niyet Tazminatı Tutarı:

Kıdemi 6 aya kadar olanlar için ___________  2 hafta x 3 = 6 hafta

Kıdemi 6 aydan 1,5 yıla kadar olanlar için ___  4 hafta x 3 = 12 hafta

Kıdemi 1,5 yıldan 3 yıla kadar olanlar için ___  6 hafta x 3 = 18 hafta

Kıdemi 3 yıldan fazla olanlar için ___________ 8 hafta x 3 = 24 hafta

ÖRNEK: Bir iş yerinde 5 yıldır çalışmakta olan Deniz Bey’ in iş akdi haksız nedenle feshedilmiş, karşılığında kötü niyet tazminatına ilişkin hükümler uygulanmıştır. Deniz Bey’in 3.000,00 TL aylık brüt ücreti, iş sözleşmesi nezdinde her yıl Ocak ayında 1.000,00 TL tutarında giyim yardımı verilmektedir.

Deniz Bey’in kötü niyet tazminatı miktarı nasıl hesaplanır?

CEVAP: Örneğimizde Deniz Bey’in aylık brüt ücreti ile kendisine sağlanmış olan para ile ölçülebilir menfaatlerin kötü niyet tazminatına esas günlük ücrete düşen tutarı bulmamız gerekmektedir.

Brüt kötü niyet tazminatı = Günlük giydirilmiş ücret x (Bildirim süresi gün sayısı x 3 )

İşyerindeki kıdemi 3 yıldan fazla olduğu için 8 haftalık ihbar süresinin 3 katı yani 24 haftadan hesaplama yapılacaktır.

Bildirim süresi (24 hafta x 7gün)        = 168 gün

Ücret: 3.000,00 / 30                             = 100,00 TL

Giyim Yardımı: 1.000,00 / 365           = 2,74 TL

Brüt kötü niyet tazminatı  102,74 ( günlük giydirilmiş ücret) x 168 (gün) = 17.260,32 TL

Gelir Vergisi(%15)          = 17.260,32 x %15      = 2.589,05 TL

Damga Vergisi (%0,759) = 17.260,32 x %0,759   = 131,00 TL

Net kötü niyet tazminatı  = 17.260,32 – 2.589,05 – 131,00    = 14.540,27 TL

Kötü Niyet Tazminatı İle İhbar Tazminatının Birlikte Ödenmesi

İşyerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar için 6 hafta +2 hafta = 8 hafta

İşyerindeki kıdemi 6 aydan 1,5 yıla kadar olanlar için 12 hafta +4 hafta= 16 hafta

İşyerindeki kıdemi 1,5 yıldan 3 yıla kadar olanlar için 18 hafta +6 hafta = 24 hafta

İşyerindeki kıdemi 3 yıldan fazla olanlar için 24 hafta +8hafta= 32 hafta

İşyerindeki kıdemi 3 yıldan fazla olduğu için 8 haftalık ihbar süresinin 3 katı yani 24 hafta+ 32 hafta ihbar tazminatı eklenerek hesaplama yapılacaktır.

Bildirim süresi (24hafta x7gün)        = 168 gün kötü niyet tazminatı

İhbar tazminatı(32 haftax7gün) = 224 gün ihbar tazminatı

Ücret: 3.000,00 / 30                          = 100,00 TL

Giyim Yardımı: 1.000,00 / 365        = 2,74 TL

Brüt kötü niyet tazminatı  102,74 ( günlük giydirilmiş ücret) x 168 (gün) = 17.260,32 TL

Gelir Vergisi(%15)          = 17.260,32 x %15      = 2.589,05 TL

Damga Vergisi (%0,759) = 17.260,32 x %0,759   = 131,00 TL

Net kötü niyet tazminatı  = 17.260,32 – 2.589,05 – 131,00    = 14.540,27 TL

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı 102,74 ( günlük giydirilmiş ücret) x  224 (gün) = 23.013,76 TL

Gelir Vergisi(%15)          = 23.013,76 x %15           = 3.452,06 TL

Damga Vergisi (%0,759) = 23.013,76 x %0,759      =    174,67 TL

İhbar tazminatı  = 23.013,76 – 3.452,06 – 174,67   = 19.387,03 TL

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın