Kamulaştırılma Bedelinin Arttılması Dilekçesi

Kamulaştırılma Bedelinin Arttılması Dava Dilekçe Örneği

yazar:

kategori:

Kamulaştırılma Bedelinin Arttılması Dilekçesini aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz

[Mahkeme Bilgisi giriniz]  SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                                                                                                                                                                                    [Yer bilgisini giriniz]      

DAVACI                   : [isim bilgisini giriniz]

VEKİLLERİ              : [Vekil bilgisini giriniz]

DAVALI                   : [isim bilgisini giriniz]

KONU                      : KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI

DAVA DEĞERİ        :

AÇIKLAMALAR     :1-Müvekkilimizin [İl bilgisini giriniz]   İli, [İlçe bilgisini giriniz]   İlçesi [Mahalle bilgisini giriniz]   mahallesi, [Ada bilgisini giriniz]   ada, [Pafta bilgisini giriniz]   pafta, [Parsel bilgisini giriniz]   parselde kayıtlı [M2 bilgisini giriniz]  m2 lik  arsası ……………….. yapılacağı gerekçesi ile Belediye Encümeni’nin ……. tarih ve ……. sayılı kararına göre ……. Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştır.

2-Kıymet Taktir Komisyonu tarafından taşınmazın m2’sinin değerini  [Miktar bilgisini giriniz] TL olarak tespit etmiş ve müvekkilimizin arsasına toplam [Miktar bilgisini giriniz] TL kamulaştırma değeri biçilmiştir.

3-Bu bedel davalı idare tarafından  müvekkilimiz adına [Tarih bilgisini giriniz]tarihinde bloke edilmiştir.

4-Müvekkilimizin arsası adeta tarla vasfında değerlendirilmiş ve değeri çok düşük kalmıştır. Müvekkilimizin arsası ana yola cephe olup, şehrin gelişme alanı içerisindedir.

5-Komisyon tarafından tespit edilen değerin günün koşullarına uygun olarak arttırılmasını ve m2 için [Miktar bilgisini giriniz] TL olarak tespiti ile müvekkilimizin [M2 bilgisini giriniz] m2 arsası için kamulaştırma bedelinin toplam [Miktar bilgisini giriniz] TL ye çıkarılmasını istiyoruz.

YASAL NEDENLER : 2942 Sayılı Yasa, HUMK

KANITLAR             : Tapu kaydı,   istimlak evrakı,   keşif,  bilirkişi incelemesi, yasal ve takdiri her türlü  kanıt.

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenler ile müvekkilimizin[M2 bilgisini giriniz] m2 lik arsası için biçilen kamulaştırma bedelinin [Miktar bilgisini giriniz] TL olarak belirlenmesine,  kamulaştırma tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekâlet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

                                                                                                DAVACI VEKİLİ

                                                                                                  [Vekil bilgisini giriniz]


Online Avukatlık Hizmetleri


Avukatlarımızca Hazırlanan Diğer Dilekçeler


    Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir