Maddi Tazminat Sigorta Araç

Maddi Tazminat Sigorta Araç Dava Dilekçe Örneği

yazar:

kategori:

Maddi Tazminat Sigorta Araç Dilekçesini aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz

[Mahkeme Bilgisi giriniz]  SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

                                                                                                       [Yer bilgisini giriniz]

DAVACI               : [isim bilgisini giriniz]

VEKİLLERİ          : [Vekil bilgisini giriniz]

DAVALI               :[isim bilgisini giriniz]

KONU              : Fazlaya İlişkin  Talep  ve  Dava  Hakkımız Saklı Kalmak  kaydıyla [isim bilgisini giriniz] nın kaza tarihi olan [Tarih bilgisini giriniz] tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte tahsili talebimiz

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilimizin kayıt maliki bulunduğu ve davalı [isim bilgisini giriniz] ye kaza tarihini kapsayan [Poliçe No giriniz]sayılı poliçe ile [isim bilgisini giriniz]  ye  sigortalı bulunan [Araç Plaka bilgisini giriniz] plaka sayılı [Araç Model bilgisini giriniz] model araç [Tarih bilgisini giriniz] günü maddi hasarlı trafik kazası yapmıştır.

2-Trafik Kazası Tespit  Tutanağından da anlaşılacağı üzere olay [Tarih bilgisini giriniz] günü saat [Saat bilgisini giriniz] sıralarında [Kaza Yeri bilgisini giriniz önünde meydana gelmiş olup ….. yönünden gelip ….. yönüne seyreden müvekkilimizin aracını kullanan [isim bilgisini giriniz] ‘ın ….. Köyü ışıklı kavşağına yaklaştığında ışığın kendisine yeşil yandığı esnada Elmalık Köyünden kırmızı ışığa rağmen çıkan  sürücüsü ve plakası belli olmayan beyaz renkli hususi bir otoya çarpmamak için ani olarak direksiyonu sağa kırması ve fren yapması sonucu aracın stabilize ve toprak zeminde kayarak yolun dışında bulunan ağaca ön tarafı ile çarpması sonucu meydana gelmiştir.

3- [Tarih bilgisini giriniz]  tarihli alkol raporundan da anlaşılacağı üzere müvekkilimizin aracını kullanan [isim bilgisini giriniz] alkolsüzdür.

4-Müvekkilimiz kazadan sonra durumu davalı sigortalı şirketine ihbar etmiş, bunun üzerine sigorta şirketinin eksperi gelerek araçta hasar tespiti yapmış ve müvekkilimize aracının pert olduğunu belirtmiştir. Araç halen kaza yaptığı şekilde serviste durmaktadır.

5-Kazayı davalı Sigorta Şirketine ihbar etmemize, Sigorta eksperinin hasar tespiti yapmasına rağmen davalı şirket kayıtsız kalmış en son şifahi başvurumuz üzerine [Tarih bilgisini giriniz]   tarih, ……. referans no ve …… Dosya Nolu yazılarında “ilgide kayıtlı poliçeye ait şirketimize yapmış olduğunuz başvuru değerlendirilmiş ve tazminatınızın sigorta mevzuatı açısından ret edilmesi kararına varılmıştır”  denmiştir.

6-Davalı Şirketin sigorta poliçesi limiti içerisinde ödeme yapmaması nedeniyle bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER: TTK., BK., HUMK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR              : 1- Trafik Kazası Tespit Tutanağı,

                                2- Sigorta Poliçesi,

                                3- …… Nolu Hasar Dosyası,

                                4- Alkol raporu,

                                5- Tanıklar,

                                6- Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,

                                7- Trafik Kaydı,

                                 8- Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

CEVAP SÜRESİ      : 10 Gündür

İSTEM SONUCU   : Arz edilen nedenlerle fazlaya ilişkin dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla [Miktar bilgisini giriniz]  TL maddi zararımızın kaza tarihinden itibaren reeskont faiziyle birlikte ödenmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

                                                                                              DAVACI VEKİLİ

                                                                                      [Vekil bilgisini giriniz]


Online Avukatlık Hizmetleri


Avukatlarımızca Hazırlanan Diğer Dilekçeler


    Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir