Noterden İhtarname Çekildikten Sonra Ne Yapmalı

yazar:

kategori:

Uygulamada bizlere sıklıkla sorulan bir sorudur, Kafa karışıklığını gidermek için birkaç kısa izah yaparak konuya girelim.
İhtarname “Bir alacağın yazılı olarak (genellikle noter kanalıyla) talep edilmesi, hakkının ödenmemesi halinde karşılaşabileceği  hukuki sonuçlarının dava öncesinde son kez hatırlatılması” dır.

İş ilişkisini, İşçi:

 • Evlilik,
 • Askerlik,
 • Emeklilik,
 • 3600 gün 15 yıl hizmet süresini doldurması,
 • Maaşlarının ödenmemesi

Gibi nedenlerle sonlandırırken sebebini ve ne istediğini açık olarak noter kanalıyla bildirmesinde büyük hukuki faydalar vardır. Bu kapsamda örneğin İş Kanunu uyarınca:

“Kadının evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde kendi isteği ile işten ayrılması”

Talebini sonraki aşamalarda net bir şekilde ispat sorunu yaşamaması için noter kanalıyla bildirmelidir.

işçi avukatı gaziantep iş hukuku

İhtarnamenin Önemi

İşçi, işverenine göndereceği ihtarname ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, ücret alacağı, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil alacağı vs. gibi işçilik alacaklarını istemelidir.

Bu halde işçinin işçilik alacakları hakları zayi olmayacak ve fesih ile ilgili uyuşmazlık mahkemeye intikal ettiğinde iddianızdaki samimiyetinizi arttıracaktır.

Çünki işçilik alacağı davalarına bakan Yargıtay 9.Hukuk Dairesi;

işçinin noter ihtarnamesiyle alacaklarını istemesi halinde işçinin alacak miktarını yazmasının şart olmadığını, sadece haklarını istemesinin yeterli olduğuna karar vermiştir.

İhtarname başka hangi halde gerekir. Bir kısım işverenler, mobbing uygulamakta; yani işçisine yönelik tekrarlanan şekilde psikolojik baskı uygulamaktadır. Bu yöntemle işveren; işçisine tazminat ödemeden işçinin işyerinden istifa ederek ayrılmasını amaçlamaktadır.

işte bu noktada;
işyerindeki psikolojik baskı, tacize son verilmesi yönünde işçinin işverenine ihtarname çekmesi yerinde olacaktır.

İhtarname bakımından uygulamada sıklıkla şahit olduğumuz başka bir husus şudur;

İşveren, işçisinin tazminat almaması için genellikle devamsızlık yaptığını iddia etmektedir.

Bu durumlarda genellikle işveren işçisinin iş akdini zaten feshetmiştir. Fakat feshine kılıf hazırlamak için yani işçini işten kovmasına rağmen

işe gelmedi, devamsızlık yaptı”

Şeklinde tutanak tutturup, noterden devamsızlık sebebini bildirmesi aksi halde iş akdini feshedeceği şeklinde ihtarname göndermektedir.

İşte işçi, bu ihtarnameye karşı savunmalarını yasal süresi içinde yazılı olarak yine noter kanalıyla işverenine bildirmelidir. Bu örneklerin sayısını artırmak mümkündür.


Özetle şunu demek isteriz ki; dava öncesinde işçinin haklarına kavuşması için tedbir alması gerekir. İşte bu noktada ihtarname çok önemli fonksiyon icra etmektedir. Aksi halde işçi mahkemede dava açsa dahi haklarına kavuşamaması ihtimal dahilindedir.

Nasıl ki ağır bir kaza anında ilk yardım hayat kurtarıyorsa; ihtarname de dava öncesinde yapılan ve dava hayat kurtaran ilk yardım gibidir. Son olarak önemli belirtelim ki; davadaki “savunmanın temel omurgası” ihtarname ile kurulacağından “Davayı açacak işçi avukatı eliyle” ihtarnamenin çekilmesi gerekir.

İhtarnamenin çekilip çekilmeyeceğine, içeriğine avukatın karar vermesi en doğru olanıdır.

işçi avukatı gaziantep iş hukuku bim, a101, şok market

İşçiye ya da işverene ihtarname noterden mi olmalı?

İster işçi ve isterse işveren olsun, ortada ihtarname çekilmesini gerektirecek bir durum var ise, önemli bir husus var demektir. ihtarname İş Hukukunda, sahip olunan bir hakkın korunması için devreye giren bir yöntemdir.

Bunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. İşçi, işverene ihtarnameyi postane kanalıyla takipli olarak gönderse ve bu gönderinin yerine ulaştığını ispat etse dahi işveren gelen zarf içinin boş olduğunu iddia edebilir. işçinin, bu ihtarnameyi zarfa koyduğunu kanıtlaması için fazladan çaba sarf etmesi gerekecektir.

Halbuki ihtarnameyi noter kanalı ile gönderse idi, hem işverene ulaştığını hem de içeriğini %100 ispatlayabilecekti. Noter kanalı ile çekilen ihtarname elbette daha pahalıya gelecektir. Ancak dava konusu olması muhtemel hakkın önemine göre noterin tercih edilmesi davada ilgili tarafa kolaylık sağlayacaktır.

Özellikle işçi için maddi durumu göz önüne alındığında PTT kanalı ile de ihtarname çekildiği görülmektedir. Bu şekilde ihtarname çekildiğinde iadeli gönderilmeli, zarf üstüne yapıştırılan ve bir sureti de alınan etiketli kağıda gönderinin içeriğinin ihtarname olduğu muhakkak yazılmalıdır. Ama mümkünse, hakların zayi olmaması için tekrarlıyoruz noter kanalıyla ihtar tercih edilmelidir.

İhtarname çekildikten sonra işe gidecek miyiz ?

Uygulamada sıklıkla yaşanan kafa karışıklığı arasında ihtar çekildikten sonra ihtarname isyerine ulaşana kadar çalışmaya devam edilip edilmeyeceği hususudur.

Cevap net:

İşçi derhal fesih hakkını kullanmış ve ihtarname çekmiş ise ihtardan sonra ise gitmemelidir. İşyerine tebligat ulaşana kadar çalışmaya devam etme gibi bir durum yoktur. Aksine böyle yapılırsa ihtarnamede işi bıraktım diyen kişi kendisi ile çelişmiş olur ve sanki fesihten vazgeçmiş gibi bir görüntü oluşur ki bu da ilerleyen aşamalarda büyük sıkıntılara sebep olur. Ihtarnamede belli bir tarihte iş bırakacağınızı belirtti iseniz de bu durumda belirttiğiniz tarihe kadar çalışıp o tarihte iş bırakmalısınız.

iŞÇİNİN İHTARNAME GÖNDERDİKTEN SONRA İŞYERİNİ TERK ETMESİ

Örnek Yargıtay Kararı

Yargıtay
22. Hukuk Dairesi


Esas : 2015/6816 Karar : 2016/19283
Karar Tarihi : 27.6.2016

* İŞÇİNİN İHTARNAME GÖNDERDİKTEN SONRA İŞYERİNİ TERK ETMESİ ;
* İŞÇİLİK ALACAKLARI


ÖZET :

Somut olayda ihbar tazminatı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık söz konusu olup; davacı davalıya ihtarname göndererek işçilik alacaklarını talep etmiş ve ödeme yapılmadığı takdirde iş sözleşmesinin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24/II. maddesi uyarınca tek yanlı olarak feshedileceğini ihtaren bildirmiştir. Her ne kadar hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre söz konusu ihtarın fesih niteliği taşımadığı kabul edilmişse de, tanık anlatımlarına göre davacının ihtarname gönderdikten sonra işyerini terk ettiği ve dolayısıyla davacının iş sözleşmesini feshettiği anlaşılmakla, mahkemece ihbar tazminatı isteğinin reddi gerekir.

DAVA :

Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Somut olayda, davacı davalıya ihtarname göndererek işçilik alacaklarını talep etmiş ve ödeme yapılmadığı takdirde iş sözleşmesinin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24/II. maddesi uyarınca tek yanlı olarak feshedileceğini ihtaren bildirmiştir. Her ne kadar hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre söz konusu ihtarın fesih niteliği taşımadığı kabul edilmişse de, tanık anlatımlarına göre davacının ihtarname gönderdikten sonra işyerini terk ettiği ve dolayısıyla davacının iş sözleşmesini feshettiği anlaşılmıştır. Hal böyle olunca mahkemece ihbar tazminatı isteğinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ :

Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 27.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Konuya ilişkin arama kavramları

 • Noterden ihtarname çektikten sonra ne yapılmalı,
 • Noterden işyerine ihtar çekme,
 • İşverenin işçiye ihtar çekmesi,
 • İşyerine ihtar çekmek,
 • iş yerine ihtar çekmek,
 • iş yerine noterden ihtar çekme,
 • ihtar çekerek işten ayrılma,
 • iş yerine ihtar çekme,
 • işçinin ihtar çekmesi,
 • Noterden ihtarname,

Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

“Noterden İhtarname Çekildikten Sonra Ne Yapmalı” için 119 yanıt

 1. Adem arısan - Gaziantep avatarı
  Adem arısan – Gaziantep

  14 yıldır aynı işyerinde çalışiyom 4yilsigorta cıkışim verilmiş daha sonra 6günlük kısmi sgorta girişiyapilmış bütün yasal haklarımı almak için işyerine ihtarmı çekmemilazım direkten işmahkemesinemi tasıyım ayrıca işletme sahibi defalarca işyerinden cıkıp gitmemi istedi eksik primlerimi tamlayın vede benim tanzimatlarımı isteyince

  1. İhtar çekebilirsiniz, bunlar haklı fesih sebepleridir ayrıca şahit vb delilleriniz olmalıdır davanızi ispat etmeniz gerekecektir aksi halde sorun olur, Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmenizde fayda var

   1. Evin - Gaziantep avatarı
    Evin – Gaziantep

    Merhaba evlilik sebebiyle istifa etmek istedim ancak bana ihbar süresi tanıdılar 14 gün ve evlilik sebebiyle değil normal yolla istifa etmem gerektiğini söylediler haklarımı istemeyecegimi beyan ettiler ben de işverene haber vermeden noterden ihtarname çektim ihtarname henüz ellerine ulaşmadı ve böyle bir şey yaptığımdan haberleri yok ise gitmeye devam etmeli mıyım

    1. İhtardan sonra gitmeyeceksiniz.

    2. aren - Gaziantep avatarı
     aren – Gaziantep

     merhabalar a101 de 3 buçuk aydır çalışıyorum çıkmak istediğimi sözlü olarak beyan ettim 15 gün oldu istifamı vermek istediğimde sicilini yakarım tehditleriyle karşı karşıya kaldım istifa çekip çıkarsam herhangi bir tazminat davası açılır mı ihtar çekmem daha mı mantıklı olur

     1. Ihbar sürecinin yazılı olarak bildirmeniz gerekiyor kendilerine 15 gün önceden yazılı olarak bildirin kendinizi garantiye alın süreci öyle sonlandırın

     2. Ümmü Akkaya - Gaziantep avatarı
      Ümmü Akkaya – Gaziantep

      İş yerinde mobink uygulanıyor 16 saat çalıştırıyor lar normalde her şey için rapor istiyorlar bazen gece vardiyası hafta. Çalıştırıyorlar ne yapmam gerekiyor

     3. Merhaba is yerime 14.02.2024 ellerine ulaşmış ihtarname çektim ama hala sigortalı gözüküyorum sigortam ne zaman iptal olur yeni bi is buldum başvuru yapamıyorum bu yüzden 10 gün sureleri oluyormuş galiba bu 10 günden sonra mı sigorta düşecek benim başka her hangi birsey yapmam gerekiyor mu sigorta için
      Tazminat için zaten mahkeme olcak uzlaşmaya gitmiyorlar

     4. Ali Tümbaş avatarı
      Ali Tümbaş

      Çifte sigortalılık mümkündür diğer iş yeri çıkış yapmadığı için bir başka iş yeri giriş yapamaz diye bir şey yok Ancak yeni iş yeri buna rağmen zorluk çıkarıyor ise Eski iş yerine durumu bildirir belgelerinizi sunarak SGK kurumuna şikayet edebilirsiniz

    3. Osman yıldırım - Gaziantep avatarı
     Osman yıldırım – Gaziantep

     Merhaba iyi günler.
     İşyerinde 4 yılı aşkındır çalışmaktayım
     Çalışma saatim sabah 8 ile akşam 6 buçuk 7 ve fazla mesai ücreti ödenmiyor
     Ben işyerime bununla ilgili ihtar çekmek istiyorum
     Şimdi ihtar içerisinde “fazla mesai yapmak istemiyorum ” gibi yazsam
     İşveren bunun için çıkışımı verse diğer haklarımı alabilir miyim
     Ya da ihtar a ” fazla mesai yapmak istemiyorum bunun sonucunda işime son verilirse geçmiş mesai ücretlerini, kıdem tazminatını, ihbar tazminatını, yıllık izin ücretlerinin tarafıma ödenmesini talep ediyorum”
     Bunun gibi bir yazı mı yazsam istifa sayılır mı

     1. Avukat avatarı

      Kıdem tazminatının ihbar tazminatının ödenmesini istiyorum gibi bir talep doğrudan istifa sayılmaz Anladığım kadarıyla ihbar tazminatını da ödesin işveren çabasındasınız, fazla mesai yapmıyorum fazla mesai ücretlerim ödensin gibi bir talep yine istifa sayılmaz istifa sayılması için özellikle işi bıraktığımızı iş akdettiğini fesh ettiğinizi belirtmeniz gerekir. Ihbar tazminatı da almak için bu şekilde sürecin uzamasına sürüncemede kalmasına ve yaşanabilecek muhtemel problemlere kapı aralamaya gerek yok. Naçizane tavsiyemiz fazla mesailerinizi de ispatlayabiliyorsanız yani şahideniz delilleriniz ve benzeri var ise haklı nedenle iş akdini feshedip yasal yolları denemeniz

    4. Volkan - Gaziantep avatarı
     Volkan – Gaziantep

     Mrb ben 8yıldır bir kafede çalışıyordum 29eylülde gün içerisinde noterden ihtar çektim fazla mesai yılık izin resmi tatillerde alamadığım ücretlerden dolayı fesihte bulundum ancak 30unda işe gittim ve birkaç saat çalıştıktan sonra çıktım işveren bunu sawunma olarak gösterebilir mi? Hiçbir hakkımı alamayacağım öne sürülüyor yardımcı olur musunuz?

     1. Avukat avatarı

      O gün çalışmadım sadece haklarım konusunda görüşmeye geldim dersiniz böyle bir savunma gelir ise bir problem oluşmayacaktır

 2. Arif - Gaziantep avatarı
  Arif – Gaziantep

  Merhaba, Ali bey iş davasında işçi yıllık izin ücreti,kıdem tazminatı haklarını alabilmek için açtığı davada mobingi hakareti olduki ispatlayamadı kıdem tazminatını kaybederse davayı kaybetmiş mi olur?

  1. Evet maalesef. dava ispat edilemediğinden reddedilmiş olacak

 3. Sezen - Gaziantep avatarı
  Sezen – Gaziantep

  1 yıl 6 ay boyunca çalıştığım.kurum hiçbir delil göstermeden asılsız atılan iftiraları bahane göstererek zam oranını %20 olarak uyguladı. Şuan devlet tarafından bile emekliye verilen rakam %30. İşin acı tarafı birimlere ve kişilere farklı rakamlar uygulandı. Şirket içerisinde 30, 40 hatta 70 oranın yansitildigi çalışanlar var. Bir nevi eşitsizlik yapılma in yanında bana maaş konusunda mobing uygulandığını düşünüyorum. Birimimde tek kişiyim. Her gün attığım raporlara rağmen aile şirketi olmasından dolayı birilerinin sizin hakkınızda dedikodu yapmsi ile bu hale gelebiliyorsunuz. Enflasyon farkını göz önüne aldığımızda bana zam yapılmış olmuyor ben mevcut şartlarda geriye gitmiş olurum. Noter ihtarj ile haklarımı almam mümkün mü?

  1. İşveren aranızda buna ilişkin bir sözleşme yoksa enflasyon farkını ödemek zorunda değildir. Aynı şekilde aranızda buna ilişkin bir sözleşme yoksa asgari ücretten yüksek maaş alanlara asgari ücrete gelen zam oranını uygulamak zorunda da değildir. Farklı birimler ve pozisyonlardaki işçilere uygulanan zam oranları değişebilir. Ancak aynı işi yapan işçilere/aynı pozisyon ve kıdemdeki kişilere eşit zam yapması gerekir. Eğer sizle aynı pozisyondaki kişilere sizden daha yüksek zam yaptı ise bu durum sizin için haklı fesih sebebidir ve bu eşitsizlik nedeniyle oluşan maaş tutarındaki kaybı da davada isteyebilirsiniz. Konu hakkında bir diğer meslektaşımızın kapsamlı bilgiler içeren yazısını linke tıklayarak okuyabilirsiniz.

   https://www.akillar.av.tr/asgari-ucretten-yuksek-maas-alanlara-ayni-oranda-zam-yapilmak-zorunda-mi/

 4. Yusuf - Gaziantep avatarı
  Yusuf – Gaziantep

  Çalıştığım iş yerine sgk dan 3600 kıdem tazminatı yazısını noter aracılığıyla ihtar çektim, ihtarın yerine ulaştığını da ptt takip nosu ile tehit ettim, iş yeri yokuş yapmaya çalışıyor mesala taksitli öderiz birde çıkış belgemi imzalamak için bana zorluk çıkartıyor mesala ben avrupa yakasında çalışıyorum muhasebeci Anadolu yakasında imzalamak için beni oraya yönlendiriyor,daha birkaçgün önce iş yerindeki eyt lı lere bana yaptıkları gibi yapmadılar. Ben şimdi nasıl bir yol izlemem gerekiyor, bilgi verirseniz sevinirim.

  1. Öncesinde arabulucuya akabinde olmazsa dava yoluna başvuru yapmanız gerekmektedir. Taksiti kabul etmediğiniz sürece böyle bir hakları yok. Ayrıca çıkış vermedikleri için SGK ya ve ALO 170 e şikayet edebilirsiniz.

  2. Eylem yılmaz - Gaziantep avatarı
   Eylem yılmaz – Gaziantep

   Devlet memurluğu atamam oldu. Sonuçlar açıklandığı an iş yerine istifa dilekcemi verdim 56 gün ihbar süresi çıktı çalışmazsam brüt ücretten 56 günlük para talep edileceği soylendi ama 56 günlük zamanım yok. O anki heyecanla istifa dilekcesi yazdım ihbar süresi çalışacağım diye ama işe başlayacağım güne kadar sure tamamlanmiyor ekstradan para vermem lazım. Ayrıca iş yeri 1 yildan fazla süredir sendika anlaşmalı ve maaşlarımizi asgari ücret netinden aşağı yatırıyor sendika farkıyla asgari ücret üstünde ödeme yapılıyor gösteriyor. İstifa dilekçesi vermiş olmama rağmen bu sebeple ihtar çekme hakkım var mı yoksa geçti mi? . Şimdiden teşekkür ederim

   1. Yazdığınız istifa sizi bağlar maalesef ya süreyi çalışacaksınız ya da bakiye ihbarı ödeyeceksiniz

  3. Ünal - Gaziantep avatarı
   Ünal – Gaziantep

   7 yıldır calıstıgım iş yerınden ihtarname yolladım ve yolladıgım günden ıtıbaren ise gıtmedım noter aracılıgı ile yolladım ıhtarbameden sonra ise gıtmem gerekıyormu çünkü calıstıgım yer habersız ise gıtmedım dıye tutanak tutmus
   Bıde watsap uzerı yazısma grubu var burdan arkadaşlarla bı veda msj yapıp gruptan çıkarsam hukukı süreçte bunu etkılermı acaba

   1. Avukat avatarı

    İhtarda işi bıraktığınızı belirtti iseniz zaten işe gitmemeniz gerekir. Aksi halde kendinizle çelişmiş olursunuz. Veda mesajı yazmayın. Vedalaşmak istediklerinizi arayarak vedalaşın delil vermeye gerek yok

   2. Ayşe at. avatarı

    İyi günler dün ameliyat geçirdim bugünden itibaren 10 gün boyunca raporluyum. Son maaşım bugün 21. gün olmasına rağmen hala ödenmedi. Maaş ödenmediği için haklı nedenle fesih etmek istiyorum fakat raporlu olduğum süre zarfında buna dair ihtarname gönderebilir miyim ve karşı taraf ihtarname bana ulaşmadı savunması ile farklı bir konuyu bahane ederek fesih bildirimi yaparsa bu durumda nasıl bir yol izlemem gerekir. Şimdiden teşekkür ediyorum

    1. Raporlu oluşunuz haklı feshe engel değildir noterden güncel adreslerine ihtarname Çekerek işi bırakabilirsiniz işi bıraktığınız tarihte 20 günü Aşan maaş alacağınız hala ödenmemiş olduğu için karşı tarafın savunması geçersiz olur

 5. Serkan - Gaziantep avatarı
  Serkan – Gaziantep

  Merhaba. İşyerine haklı fesih gerektiren gerekçelerle ihtarname çektim. İhtarname işyerine ulaştı bana cevapta geldi. E devletten kontrol ettiğimde iş yerinden çıkış işlemini göremedim. Kamu kurumuna başlama durumun söz konusu olduğu için çıkış işleminin yapılması gerekiyor. İş yerinin çıkış işlemini yapmama veya bekletme gibi bir durumu olabilir mi. Ne yapmalıyım. Teşekkürler

  1. Aynı anda çifte sigorta mümkündür. İşyerinin çıkış vermemiş olması diğer yerin giriş yapmasına engel değildir. Giriş işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.

 6. Serhat - Gaziantep avatarı
  Serhat – Gaziantep

  İhtarname gönderildikten sonra iş yerinden bir cevap gelmesi gerekir mi? Noterden gönderilen Elektronik ihtarname cevabı nereden takip edilir?

  1. Cevap gelmesi beklemenize gerek yok, elektronik tebligatı takip edebileceğiniz bir sistem yok Bunu sadece noter takip edebilir notere gidip tebligat yapılıp yapılmadığını sorabilirsiniz

 7. Admin - Gaziantep avatarı
  Admin – Gaziantep

  16 yıl 4 aydır özel bir kurumda calisiyorum. Sigorta primlerim de sorun yok, fakat gece isyerinden kapanış (22.30) sabah bir çok kez açılış yaptım (08:00) Haftalık izinlerimiz çok duzensiz. Mesela haftanın başlangıcında pazartesi izin verdiyse, diğer hafta cuma da verbiliyor pazar da. Yani iki haftalık izin arasının 13 güne tekabül ettiği de olabiliyor. Senede 30 gün yıllık izin hakkımız olmasina rağmen sadece kanuni zorunluluk olan 10 günü veriyorlar. İçerde şu anda 400 günden fazla yıllık iznim var. Bu şartlarda ihtarname çeksem, arabulucu da tazminat ve diğer haklarımı alabilir miyim? Yoksa mahkeme yoluna mi gitmem lazım.

  1. Ödenmeyen fazla mesailer ile çok uzun süre kullandirilmayan yıllık izinler haklı fesih sebebidir, dava açarsanız mesaileri ispat etmeniz gerekir( tanık, puantaj, yazılı deliller vs ile ). Delillerinizi ayarlamadan sürece başlamayın, Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmeniz gerekir

 8. Eylem yılmaz - Gaziantep avatarı
  Eylem yılmaz – Gaziantep

  Devlet memurluğu atamam oldu. Sonuçlar açıklandığı an iş yerine istifa dilekcemi verdim 56 gün ihbar süresi çıktı çalışmazsam brüt ücretten 56 günlük para talep edileceği soylendi ama 56 günlük zamanım yok. O anki heyecanla istifa dilekcesi yazdım ihbar süresi çalışacağım diye ama işe başlayacağım güne kadar sure tamamlanmiyor ekstradan para vermem lazım. Ayrıca iş yeri 1 yildan fazla süredir sendika anlaşmalı ve maaşlarımizi asgari ücret netinden aşağı yatırıyor sendika farkıyla asgari ücret üstünde ödeme yapılıyor gösteriyor. İstifa dilekçesi vermiş olmama rağmen bu sebeple ihtar çekme hakkım var mı yoksa geçti mi? . Şimdiden teşekkür ederim

  1. Yazdığınız istifa sizi bağlar maalesef ya süreyi çalışacaksınız ya da bakiye ihbarı ödeyeceksiniz

 9. Meryem - Gaziantep avatarı
  Meryem – Gaziantep

  Merhaba ben yazın 12 saat çalışmak istemiyorum 8 saat çalışmak istiyorum diye dilekçe yazdım 1 ay oldu halen olumlu veya olumsuz bana dönüş yapmadılar ben şimdi notere gidip ihtar çeksem tazminatımı alabilir miyim?

  1. Fazla çalışma muvafakatnamesi geri alınabilir ancak geri alındıktan itibaren 1 aylık süre fazla mesai olursa ücretini almak şartıyla çalışmanız gerekir.

   sizin verdiğiniz dilekçeyi saklayabilirler gizleyebilirler o sebeple problem yaşamamak için ben işe girerken verdiğim fazla mesai muvafakatnamesini geri çekiyorum bu belge size ulaştıktan itibaren 1 ay boyunca mesai olursa kalacağım devam eden tarihlerden sonra mesaiye kalmayacağım diye ihtarname gönderirsiniz devam eden süreçte buna rağmen sizi fazla mesai yapmaya zorlarlarsa o zaman haklı olarak iş akdini sonlandırabilirsiniz

   Bu arada ödenmeyen fazla mesaileriniz varsa tabii ki bu işlemlere de gerek yok iş akdini feshedebilirsiniz Ama dava açarsanız ispat yükü sizin üstünüzdedir şahitleriniz delilleriniz olmalıdır

 10. Ramazan - Gaziantep avatarı
  Ramazan – Gaziantep

  7000 iş günü doldurdum ve SGK dan yazı aldım ve noterden işyerine gönderdim işyerinin eline ulaştı kaç gün içinde paramı yaptırmalı işveren

  1. Kanunen derhal yatırılmalıdır

  2. Bende 7000 doldurdum sorunsuz tzminatımı alabilirmiyim

   1. Ali Tümbaş avatarı
    Ali Tümbaş

    Alabilirsiniz

 11. Belirtmek istemiyorum - Gaziantep avatarı
  Belirtmek istemiyorum – Gaziantep

  İşyerine ihtar çektim tarafıma yapmış oldukları mobbing ve ayrımcılık için. Son cümlemde sözleşmemin derhal feshini istedim gerekli haklarımı ve tazminatımı istedim. Sonraki süreç ne şekilde olacaktır? Şirket ne yapacaktır, benim ne yapmam gerekicek?

  1. Bu aşamadan sonra işe gitmeyeceksiniz arabuluculuk başvurusu yapıp dava öncesi anlaşma olup olmayacağını netleştirmeniz gerekir arabuluculukta da anlaşamazsanız dava açmanız gerekir bununla da ilgili olarak mutlaka bir işçi avukatı ile süreci yürütmenizi tavsiye ederiz Gaziantep ilinde iseniz tarafımiza ulaşabilirsiniz başka bir ildeyseniz Bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmenizde fayda var

   1. Belirtmek istemiyorum - Gaziantep avatarı
    Belirtmek istemiyorum – Gaziantep

    Evet işe gitmedim yaklaşık 3 hafta oldu. Maaş gününü bekliyorum . Peki arabuluculuk başvurusu yapmam için belirli bir süre var mıdır? Bir de notere tekrar gitmem gerekicek midir ihtarname ile ilgili. Malesef Gaziantepte değilim..

    1. 5 yıllık dava açma süresi içinde arabuluculuk başvurusu yazabilirsiniz, ihtar cekmissiniz zaten, arabuluculuk sürecinde veya sonrasında yine ihtara gerek yok. O aşamadan sonra artık dava açmanız gerekir

    2. Bahar - Gaziantep avatarı
     Bahar – Gaziantep

     Is yerine 150 üstü bayan çalıştırıp 0 6 yaş arası çocuklara kres açmadığı icin ihtar çekeceğim 16 yıllık çalışanım, ihtar cektirdikten sonra çalışmaya devam etmelimiyim ben etmek istemiyorum ama avukatim devam et diyor. Nasıl yok izlemeliyim

     1. Ihtarin içeriği önemlidir Eğer kreş açılmasını istiyorum derseniz çalışmaya devam etmelisiniz ama kreş açılmadığı için işi bırakıyorum derseniz çalışmamanız gerekiyor aksi halde kendinizle çelişmiş olursunuz

 12. Artuğ Yücel - Gaziantep avatarı
  Artuğ Yücel – Gaziantep

  08.05.2012 tarihinden beri sok markette çalışıyorum.Bolge sorumlumuzun baskısı ve yaptığı mobbing canıma tak etti.Yaptigi baskı yüzünden kaç tane arkadaşımız dayanamayıp istifa etti.Sirket fazla çalışmayı para olarak değil de saat olarak geri verme peşinde.İcerde hakkim olan 200 gün yillik izinim var ve ben bu izinimi istediğim zaman kullanamıyorum.Fazla çalışmayı eski işten ayrılan ve marketin yanında esnaf olan arkadaşlarımla kanitlarim ama elimde puantajlar yok maalesef.Bolge sorumlusunun yaptığı baskı watsap konuşmalarında mevcut.Gerekcelerim ortada bu konularla alakalı noterden ihtar çeksem kazanma durumum nedir?

  1. Şahitler de geçerli delillerdir. 2 sağlam şahidiniz varsa davada haklı bulunursunuz.Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz. Başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmenizde fayda var.

   1. Ramazan - Gaziantep avatarı
    Ramazan – Gaziantep

    Merhaba 4d daim işçi kadrosundan fes ederek işyeri çıkışı vermeden 4B memurluğa başlayabilirmiyim

    1. Maalesef mümkün degil

 13. Aydan Demir - Gaziantep avatarı
  Aydan Demir – Gaziantep

  Aynı işyerinde 13,5 aydır çalışıyorum mesai saatlerimiz sabah 08:00 akşam 18:00
  Pazarlar resmî tatiller dahil çalışıyoruz kullanmadığım 32 pazar ve yıllık iznim de var aynı pozisyonda olduğumuz arkadaşlar arasında maaş adaletsizliği mevcut (şantiye şefliği) alt kıdem makine operatörü ile bir tutulduğumuz sözlü olarak baskı altında olduğumuz bir yer alındığımız şantiye haricinde istedikleri şantiyelere gönderiyorlar yer değişikliği bildirimi yapmadan veya 18:00 sonrası ofise çağırılıp geç saatlerde görüşüp metraj vs yapıp veya keyfi 5 dak lık görüşme için 2 sa beklettiler oluyor işe girerken ilk ay deneme asgari ücret deniyor herkese ayrılırken ise asgari ücret üstünü mesai verdik biz size şeklinde istifaya zorlanıp hiçbir hak verilmeden çıkış veriliyor hiç kimsenin de sözleşmesi yok grup konuşmalarındaki bazı söylemler dışında ses kaydı başka ispat bulunmadığında kullanılabilir mi bu şekilde bir yerde nasıl yol izlenmeli direk noterden ihtar ve adliyeden dava açmak yeterli olur mu kazanma durumumuz olur mu

  1. Maaalesef ses kaydı geçersiz delil ve hatta suç teşkil eder. Grup yazışmaları delil sayılır. Mutlaka şahitleriniz olmalı bu olayda. Bu nedenlerle feshettiğinizde haklı fesih olduğu için tazminat hakkınız olur. Ancak davada şahit gerekir. Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz. Başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmenizde fayda var.

 14. Ebru - Gaziantep avatarı
  Ebru – Gaziantep

  Meraba ben kurumsal bir şirkette çalışıyorum fakat sürekli ful çekiyoruz hep eleman gelecek diyorlar eleman tam geliyor 4 5 gün rahat çalışıyoz sonra elemanı alıp başka yere veriyorlar bu kezde ful çekiyoruz yani sabah 9 akşam 9 sonra fazla mesai vermiyorlar mola hiç yok ihtar çektim sahitlerimde var yıllık iznim içerde duruyor vermediler bunları alabilirmiyim bayram mesailerim de tam yatmıyor

  1. Belirttiğiniz nedenler haklı fesih nedenleridir, bu nedenle iş akdini fesih edip dava açabilirsiniz.Ancak şahitleriniz ve delilleriniz olmak zorundedır.Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz, başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmeinizde fayda var

 15. Belirtmeyeyim - Gaziantep avatarı
  Belirtmeyeyim – Gaziantep

  Merhaba ben yaklaşık 7 yıldır çalıştığım yerden geç ödenen mesai ücretleri ve günlük 12 saatten fazla çalışmaları bide ilk işe giriş tarihimi 1.5 ay sonra girdi çıktı yaptıkları için ihtarname gönderdim ancak henüz bi cevap gelmedi sizce tazminatımı alabilecek miyim

  1. Belirttiğiniz nedenler haklı fesih nedenleridir, bu nedenle iş akdini fesih edip dava açabilirsiniz.Ancak şahitleriniz ve delilleriniz olmak zorundedır.Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz, başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmeinizde fayda var

  2. Merhaba kolay gelsin
   4,5 yıldır özel bir şirketin marketinde manav olarak çalışıyorum “az tehlikeli” olarak geçmekte iş ve meslek hastanesinden almış olduğum rapor elimde mevcut durumda rapor karar kısmında şu yazıyor ;uzun süre ayakta kalma çömelerek çalışma çok sayıda merdiven inip çıkma sağ dik eklemine yük bindiricek hareketler gibi ergonomik risk faktörlerinden bir uzak kalması gerekmektedir” yazmakta yarın noterden raporumu da dosya ekine koyup ihtar çektirmeli miyim ? Tüm haklarımı alabilirmiyim ? Cevaplarsanız seviniirim

   1. Ali Tümbaş avatarı
    Ali Tümbaş

    Raporunuzu ekleyerek daha uygun koşullarda iş verilmesinin talep edilmesini istemeniz gerekir hemen iş akdini feshetmemelisiniz, daha uygun koşullarda iş verilmesi mümkün değilse de bu hususta üretilecek çözümün tarafınıza bildirilmesini istemelisiniz

 16. Mustafa - Gaziantep avatarı
  Mustafa – Gaziantep

  Merabalar çalıştığım fabrika bölüm şefi hoşnut olmadığı durumlarda mesala resmi tatilde işe gelmedigim için beni bir ay yıllık izne gönderdiler ve işler okar yoğun olduğu halda ve sürekli de adam aliyorlar beni ücretsiz izne gönderdikleri gün bile aldılar mesala ben paketlemede çalışıyorum gıcık oluyor depoya gonderiyor mal yüklemeye oranın adamini içeri çekiyor bunun gibi nedenler bende ihtar çektim sgk dan msj geldi işçinin feshi istifası nedeni ile is haktim sonladirildi diye ne yapmam gerekiyor kahramanmaraş’tan yazıyorum

  1. Belirttiğiniz nedenler haklı fesih nedenleridir, bu nedenle iş akdini fesih edip dava açabilirsiniz.Ancak şahitleriniz ve delilleriniz olmak zorundedır.Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz, başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmeinizde fayda var

 17. Caner - Gaziantep avatarı
  Caner – Gaziantep

  Merhabalar, güvenlik sektöründeyim
  Aşağıdaki bahsettiğim durumlardan ötürü ihtarname çekebilir miyim? Tazminat alabilir miyim

  Fazla çalışma 12 saat gündüz ve gece vardiyalı şekilde

  Elden para (mesai ve yol ücretinin elden verilmesi)

  Güvenlik kulübe için de kamera olması

  Mesaiye gelinmesi için işveren’in zorlaması

  Dini ve özel bayramlarda çalışılmasına rağmen tam gün mesai ücreti verilmemesi sadece çalışılan saat üzerinden ücret verilmesi (bayram mesailerinin tam yatmaması)

  1. Belirttiğiniz nedenler haklı fesih nedenleridir, bu nedenle iş akdini fesih edip dava açabilirsiniz.Ancak şahitleriniz ve delilleriniz olmak zorundadır.Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz, başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmeinizde fayda var

 18. Zahide öztürk - Gaziantep avatarı
  Zahide öztürk – Gaziantep

  3 mart 2023 istifa verdim ama kabul edilmedi. Devam ettim çalışmaya. 3 Temmuz’da ihtarname çektim ve işi bıraktım. Önceki istifamı delil olarak kullanılırmı.

  1. İlk feshin geçerli olabilimesi için sonrasında çalışmanız olmaması gerekir. Dolayısıyla ilk istifa geçersiz olmuş.

 19. Serdar - Gaziantep avatarı
  Serdar – Gaziantep

  Merhaba ben a101 de çalışıyordum fazla mesailer ve yıllık izindeyken çağırıp calistirildigim için ihtarname çektim şimdide arabulucuya başvurdum peki istesem işime geri donebilirmiyim

  1. Karşılıklı anlaşmaya bağlıdır karşı taraf da kabul ederse Tabii ki geri dönebilirsiniz

   1. Demet - Gaziantep avatarı
    Demet – Gaziantep

    Merhaba ben güzellik merkezinde 13 buçuk aydır çalışıyordum iş yerinde çalışma şartları ağır olduğundan bel fıtığı ve Vertigo oldum emar cekindim ve bunlar çıktı iş sözleşmesinde 48 saat çalışıyor görünüyor ama 66 saat çalışıyoruz doktor 10 gün rapor verdi fıtık tan dolayi müdür bana gelip imza atın çıkışınizi verelim dedi imza atmadım ihtar çektim tebligat gönderdiler elime hala ulasmadi sonuç leyhime olurmu acaba

 20. Gökhan - Gaziantep avatarı
  Gökhan – Gaziantep

  30 aydır çalışıyorum elden mesai ücreti alıyorum işten çıkmak için bütün haklarımı nasıl alabilirim

  1. Bu haklı bir sebeptir, bu nedenle işi haklı olarak bıraktiginizdan bahisle ihtar çekip işi bırakabilirsiniz, haklarınız odenmezse dava açabilirsiniz. Ancak dava aşamasında iddialarinizi ispat etmelisiniz şahit vb delilleriniz olmalı, Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmeniz gerekir

 21. Nilay - Gaziantep avatarı
  Nilay – Gaziantep

  Merhaba, hamile olduğum için işveren işten istifa etmem için beni zorluyor. Noterden ihtar çekmeyi düşünüyorum diğer tüm haklarımı alabilmem için nasıl bir yol izlemeliyim ?

  1. Türkiye insan hakları ve eşitlik kurumuna isyerini şikayet edin duruma şahit olan arkadaslarinizin yazılı olarak ifadesini de alıp sikayetinize ekleyin, yahut varsa böyle şeyler yapıldığını ispatlar yazışma, whatsapp kaydi, mail kaydi vb… delillerinizi de eklemenizde fayda var.

   Sonra işyerine yapılan baskı, mobbing ve ayrımcılık nedeniyle işi bıraktığınıza haklarınızı istediginize dair ihtar çekip yasal süreci başlatın, tabi sahidiniz deliliniz olmalı bu şikayetler ve yasal yollar için. Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukati ile görüşmenizde fayda var

 22. Furkan - Gaziantep avatarı
  Furkan – Gaziantep

  İzin aldıktan sonra maaşıma yeterli zam yapılmadığı için işe gitmedim bana ihtarname gönderdi ben ne yapmalıyım 2 yıllık çalışma süresi için uğraşmaya değer mi bende ihtarname mi göndereyim

  1. Zammı begenmemek haklı fesih nedeni değildir tazminata hak kazamamazsınız

 23. Erdoğan - Gaziantep avatarı
  Erdoğan – Gaziantep

  21.07.2020 tarihinden beri aynı yerde sürekli olarak çalışmaktayım. 04.08.2023 tarihinde maaslarimiza zam yapılacak yapılan zamlı maaşı az bulmam durumumda ne yapmam gerekir

  1. Zamlı beğenmemek haklı Fesih nedeni değildir bu mevzudan dolayı iş bırakırsanız tazminat hakkınız olmaz

   Konu hakkında detaylı bilgiler içeren yazımızdan linke tıklayarak istifade edebilirsiniz

   https://www.akillar.av.tr/asgari-ucretten-yuksek-maas-alanlara-ayni-oranda-zam-yapilmak-zorunda-mi/

 24. Dilek - Gaziantep avatarı
  Dilek – Gaziantep

  Merhaba
  Yaklaşık iki yıldır çalıştıgım iş yerimden evlilik nedeniyle ayrılmak için ihtarname çekicem işyerine ihtar ulaşana kadar işe gitmeye devam etmeli miyim yoksa ihtar çekilen gün zorunluluğum kalkıyor mu ?
  Ayrıca işe başlarken önce işkur üzerinden girişimiz yapıldı ihtarname hazırlanırken işkurdan giriş tarihi mi yoksa kadroya geçiş tarihi mi yazılmalı? Yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. İhtarnamede iş akdini feshettiğinizi belirttiğiniz tarih ileri bir tarih değilse ihtar günü işi bırakacaksınız ve gitmeyeceksiniz.

 25. Muhammed Bölükbaş - Gaziantep avatarı
  Muhammed Bölükbaş – Gaziantep

  İş yerini senelik izinlerimizi parça parça örneğin 2 gün 3 gün gibi şeklinde buna itiraz edildiği zaman işinize gelirse diyorlar. 3 yıldır çalışıyorum. Bunu sebeb göstererek ihtar çekip kıdem tazminatı alabilirmiyim

  1. Anayasal dinlenme hakkının kanuna uygun olmayacak şekilde kullandırılması ve tatil hakkının ihlal edilmesi haklı fesih sebebidir.

 26. Ss123987 - Gaziantep avatarı
  Ss123987 – Gaziantep

  Merhaba noterden ihtar çekerek işten ayrıldım. 25 günlük yıllık iznim vardı, ücretinin ödenmesi gerekir mi ?

  1. Evet yıllık izin alacağınız fesihten sonra istenebilir ve ödenmelidir

 27. Melek - Gaziantep avatarı
  Melek – Gaziantep

  İyi günler avukat bey. Dedemiz vafat edeli 10 yıl oldu. Babamızda vefat etti ama amcalarım ve halalarım kalan malları ne paylaşmaya nede satmaya yanaşmıyor.ev kirası nı onlar alıyor, evini kullanıyor, bahce Kullanım hepsı onlarda. . Bunun için nasıl yol çizmem gerek ihbarname cekersem bana bir faydası olur mu. İhbarnemede neleri belirtmem gerekiyor.

  1. Konu detaylı danışmanlık gerektirdiği için tarafımıza 05327154705 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

  2. Burak - Gaziantep avatarı
   Burak – Gaziantep

   Selamlar. 15.07.2016 tarihinden bu yana çalışmaktayım. 7 yıldır hemen hemen bütün resmi tatillerde çalıştım ve mesai alamadım. Sadece izin verdiler. Yaklaşık 3 aydır da kaldığım mesailer 1 katından veriliyor. Bununla alakalı mail elimde var. İş sözleşmemi fesih etmek istiyorum. Kıdem tazminatımı talep edeceğim. İhtarı çektiğim gün arabulucuya gitmem faydama mı olur

   1. İhtar çektikten hemen sonra vakit kaybetmeyip arabululuga da başvuru yapın mutlaka, daha etkili olacaktır

    1. 1223484848 - Gaziantep avatarı
     1223484848 – Gaziantep

     İyi günler banada bı cvp verirmisiniz lütfen ihtar çektim bekliyorum çıkışımi vermedi napmam lazim

     1. Arabulucuga basvurunuz

 28. erin - Gaziantep avatarı
  erin – Gaziantep

  Ali bey merhaba,

  4 yıldır aktif çalıştığım iş yerine ihtar çekerek işten ayrılacağım. 14 şube,merkez ve üretim tesisinin bilgi işlem yöneticiliğini yapıyorum.c.tesi 08.00- 17:00 arasında şubelerin sorunları (saat kısıtlaması yok gün içeriinde 10-15 yazısma yapıyorum).Pazar üretim tesisi sorunları ile ilgileniyorum( bundada net süre aralığı yok 09.00-18:00 saati arasında herhangi bir anda arayabiliyorlar yaza whatsapp yazısmayı yapılabiliyor.).hafta içi gece yarısı hatta sabahladığım çok fazla çalışmam oldu. içeride 35 gün yıllık izinim bulunmakta. Özellikle son 1 yıldır. yöneticiler arası kavga yüzünden 1 sene boyunca tek basına bu işleri yürttüm.Yaptığım bu kadar çalışmaya ragmen tek kurus fazla mesai almadım. Elden maas alındığına dair IK müdürü, üretim müdür vekili ve şirketin finans uzmanı ile yazısmalarım var. tüm bunlar dahilinde düşünerek. .Sorularım;
  1. Hafta sonu çalışmalarım gün içerisine yayıldığından tam gün mesai ücreti talep edebilirmiyim.
  2. Eldeki whatsapp yazısmaları delil sayılır mı ?
  3.elden maaş alındığı ispat ettiğimde mahkeme süreci nasıl etkilenir. mahkeme süresi kısalır mı?
  4. siz bir avukat olarak kazanma ihtimalimi bir değerlendirebilirmisiniz.

  1. Kapsamlı Danışmanlık istemektesiniz bu kapsamda bir danışmanlığı ücretsiz yapma imkanımız bulunmamaktadır ücreti karşılığında bilgi almak isterseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz

 29. Aysel - Gaziantep avatarı
  Aysel – Gaziantep

  Merhabalar. iş yerime ihtar çektirdim proje değişikliği yaptılar kabul etmedim kolumda reptur var ağır kaldırmaktan ve piskolojik baskı var arabulucuya gittim anlaşma sağlanamadı bu durumda ben çıkış vermis sayiliyormuyum tutanak imzalanacakmis

  1. Haklı nedenle işten ayrılmış oluyorsunuz, dava açabilirsiniz, tabi dava aşamasında şahitleriniz delilleriniz vs olmalı

 30. Emre Çınar - Gaziantep avatarı
  Emre Çınar – Gaziantep

  İyi günler
  Şu an yıllık izindeyim.İşverime ihtarname çekip iş akdimi tek taraflı feshetmek istiyorum.Bu aynı zamanda tek taraflı fesih bildirimi olacak.
  Yıllık izinde ihtarname çekmem geçerli ya da problem olur mu?
  Teşekkürler.

  1. İzin belgesi imzaladiniz ise izin bitişi ihtar cekin

 31. Efruz - Gaziantep avatarı
  Efruz – Gaziantep

  10 yıldır aynı yerde çalışıyorum. Bir patron şirketi olduğu için 5 yıldır aynı parayı aldığım insanlardan düşük maaş almaya başladım. Sebebi ise onlar iki makinaya bakmayı kabul ettiler ben bakmam dedim diye. Yani onu hoşnut etmeyince böyle sorunlar oluyor. Artık dayanamıyorum işyerinde olanlara. Geçen 6. Ayda ikramiye mi bordro üzerinde maaşla beraber bankaya yatmış gösterdi ama elden verdi. Bu sebeple haklı ihtar çekebilir miyim? Çünkü yanına gittiğimde tazminatı vermem istifa et git diyor.

  1. Belirtiğiniz durum haklı fesih sebebidir, Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz, başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmeinizde fayda var

 32. Emre - Gaziantep avatarı
  Emre – Gaziantep

  İşverene ihtarname çektikten sonra işe gitmenize gerek yok demişsiniz.
  Ama ihtarname onlara ulaştıktan sonra işi bırakmak daha mantıklı değil mi?
  İhtarname onlara ulaşmadan bizim çıkış işlemimizi yapıp ihtarnameyi boşa düşürebilirler.
  Teşekkürler.

  1. Konu hakkında makalemizde net cevap mevcuttur

 33. Serhat - Gaziantep avatarı
  Serhat – Gaziantep

  Merhabalar ben iş yerinde haksız maaş zammı,mesailerimin verilmemesi ve ücretimin bir kısmını elden bir kısmı bankaya yattı. İşverenime bu konuyu açtım işten ayrılmak istediğimi kıdem tazminatımı istedim.uzlaşamazsak yasal yolları tercih edeceğimi dile getirdim.Bu durumda ihtar çekip başka bir iş yerine başlamamda sıkıntı varmıdır?

  1. Belirttiğiniz durumlar haklı Fesih sebepleridir ihtar çektikten sonra işi bırakabilirsiniz ancak dava açacaksanız şahitleriniz delilleriniz olmalı ihtar çektikten sonra yeni bir iş yerine başlamanızda engel yok Ancak samimiyetinizin tartışılmaması için arada bir iki hafta boşluk olursa daha iyi olur

 34. Kaan - Gaziantep avatarı
  Kaan – Gaziantep

  Merhabalar çalışmakta olduğum iş yerinde asgari ücret üzeri maaş almaktayım fakat sigortam asgari ücret üzerinden yatıyor banka dekontlarını delil olarak kullanabilir miyim

  1. Bankadan yatan tutar gerçek maasiniz ise bu sizin için geçerli bir delildir

 35. Arzu - Gaziantep avatarı
  Arzu – Gaziantep

  Merhabalar isyerimde ustabaslarinin hakelaretlerini üst makama bildirdim. yalnız beni deil onları tuttular Bi ustabasi kolay kolay bulamadıkları için. çıkmam için mobbing uygulayıp başka bölümlere gönderiyorlar?tazminatimi almam için nasıl bir yol izlemem lazim?şimdiden teşekkür ederim

  1. Noterden ihtar yollayarak derhal işi bırakabilirsiniz. Haklı nedenleriniz sabit. Ancak dava yoluna kalırsa işiniz mutlaka tanıklarınız delilleriniz olmalı, bu hususa dikkat ediniz.Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz, başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmeinizde fayda var

 36. İlker cem - Gaziantep avatarı
  İlker cem – Gaziantep

  Merhaba öncelikle size olan soruları cevaplayıp aydınlattığınız icin teşekkür ederim çalıştığım fabrikada maaşım düşürüldü yeri geldi 18 saat çalıştırıldım 6 ay boyunca hafta tatilsiz çalıştırıldım yani beni yıldırmak icin surekli bir baskı vardı ben isten ayrılmak istiyorum bunlar hakli fesih sebebi olabilir mi iyi günler

  1. Noterden ihtar yollayarak derhal işi bırakabilirsiniz. Haklı nedenleriniz sabit. Ancak dava yoluna kalırsa işiniz mutlaka tanıklarınız delilleriniz olmalı, bu hususa dikkat ediniz.Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz, başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmeinizde fayda var

   1. Belirtmeyeyim - Gaziantep avatarı
    Belirtmeyeyim – Gaziantep

    Ben bir tekstil işletmesinde çalışıyordum müdürün hakaretlerine azarlamalarına dayanamayıp işe gitmedim devamsızlık yaptım konuşmak için çağırdıklarındada gitmedim gittiğimdede aynı hakaretler devam edecekti mobing uyguluyordu çünkü çıkış istediğimde çıkış vermedi. Firmanın avukatı devamsızlık durumunda haklı sebep göstermeksizin çıkışımın tazminatsız fes olacağını bildiren bir ihtarname gönderdi şimdi ben ne yapmalıyım mahkemelik bir durumum olurmu şirkete gidip çıkışımı imzalasam bu konu kapanırmı?

 37. Nermin sahan - Gaziantep avatarı
  Nermin sahan – Gaziantep

  Merhaba ali bey, işyerim yıllardır çıkışımı vermiyor başka yerde sigortalı da çalışamıyorum. noterden ihtar çekmek mi doğru yoksa ilgili kuruma şikayet etmek mi dava aşaması olmadan nasıl halledebilirim. En kısa sürede nasıl netice alırım.
  Teşekürler

  1. Sgk ya şikayet etmenizi tavsiye ederiz

 38. Memnune - Gaziantep avatarı
  Memnune – Gaziantep

  merhaba, özel bir isyerinde 8.5 yıldır çalışıyorum. Bayan soyunma odasında diger arkadaslar ile gizli kamera bulduk. Savciliğa giderek şikayetçi olduk iki arkadaş. yoneticilerin bize gönderdiği kameranın varlığını kabul eden mesaj var. Ertesi günde noter aracılığı ile savcılığa yaptığımız şikayetimiz nedeniyle hakli olarak işi bıraktığımızı tazminatımızın ödemesini bildirdik. Tebligat onlara ulaşti ama sgk işten çıkış halan yapmadilar. Bize noter aracılığı ile işe davet gönderdiler. Devamsızlıktan çıkış yapacaklar. Bizim ihtarımız üzerine çıkış yapmaları gerekmez mi? Ayrica kabahatimiz olmadan işsiz kaldık işsizlik maaşı ala bilir miyiz? Ne yapmalıyız?

  1. Avukat avatarı

   İlk başta çıkış devamsızlıktan verildiği için işsizlik maaşı alamazsınız. Siz işsizlik maaşı başvurunuzu yapın çıkıştan itibaren 1 ay içinde. Dava açıp kazandığınızda ve davanız kesinleştiğinde işkura tekrar başvuru yapınca boşta geçen sürenize ve hakedişinize göre sonradan işsizlik maaşını kurumdan toplu alırsınız. İşveren gerçek duruma aykırı bildirim yapmış olabilir. Bu konuda da dava açmanız gerekir. Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz. Başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmenizde fayda var.

 39. Ramazan - Gaziantep avatarı
  Ramazan – Gaziantep

  İs yerine mesailerimi elden aldığım için noter aracılığı ile ihtarname cektim 1 yıl çalıştım yıllık iznimi kullanmadım 1 ay oldu herhangi bir geri dönüş yapılmadı tarafıma işveren tarafından ne yapmaliyim

 40. Belirtmeyeyim - Gaziantep avatarı
  Belirtmeyeyim – Gaziantep

  Ben bir tekstil işletmesinde çalışıyordum müdürün hakaretlerine azarlamalarına dayanamayıp işe gitmedim devamsızlık yaptım konuşmak için çağırdıklarındada gitmedim gittiğimdede aynı hakaretler devam edecekti mobing uyguluyordu çünkü çıkış istediğimde çıkış vermedi. Firmanın avukatı devamsızlık durumunda haklı sebep göstermeksizin çıkışımın tazminatsız fes olacağını bildiren bir ihtarname gönderdi şimdi ben ne yapmalıyım mahkemelik bir durumum olurmu şirkete gidip çıkışımı imzalasam bu konu kapanırmı?

 41. Orhan - Gaziantep avatarı
  Orhan – Gaziantep

  Hafta sonu işe gitmedigim için hakkımda tutanak tutulup imzalamam istendi bende hafta tatilinde işçinin oluru olmadan çalıştırılamaz kanunen deyip tutanağı imzalamadim yarın NOTERDEN İHTARNAME çekeceğini ve istifa edeceğim deyip işi bıraktım ve ertesi günü NOTERDEN İHTARNAME çektim ama buna rağmen 2 gün SONRA SGK dan çıkışının yapıldığına dair mesaj geldi 15 gün olmasına rağmen bana hala bir ihbar yada savunma için Bir belge ulaşmadı ayrıca iş yerinde kalan 9 gün çalışma günü ve 10 gün SENELİK İZİN olmasına rağmen maaş hesabına sadece 500 TL yatırılmış tüm bu olanlara rağmen iş yerini haftalık izinde çalışmaya zorlanmam ve aynı işi beraber yaptığımız aynı vardiyaa çalışmamıza rağmen yanımdaki işçiye benden ve diğer 4 işçiden fazla maaş ödemesi yapıyorlar bunun için dava açabilir miyim kazanma şansım var mı?

  1. Avukat avatarı

   Dava açabilirsiniz bu durumları ispat ederseniz şahitlerle veya başkaca deliller ile davayı kazanirsiniz, Gaziantep ilinde iseniz tarafımıza ulaşabilirsiniz başka bir ilde iseniz bulunduğunuz ilden bir işçi avukatı ile görüşmeniz gerekir

 42. Merhaba kolay gelsin Ali bey noterden ihbarname gönderdim ama hala çıkışım yapılmadı bugün 3 günüm ihbarname ellerine ulaşmadan devamsızlıktan dolayı iş çıkışımı yapabilirler mi yaptığı takdirde kıdem tazminatı yanar mı

  1. Önemli olan ihtarname tarihidir. İhtarnamede aynı gün işi de bıraktığınızı belirtti iseniz devamsızlık tutanakları tutulsa dahi mahkeme önünde geçerli olmaz bu tutanaklar. Ancak ihtarnamede işi bırakma nedenlerinizi ispat etmek zorundasınız dava yoluna gidilir ise.

 43. Bülent avatarı

  Merhaba,
  İş verenime bir firmadan teklif aldığımı Ocak 2024 zam oranının ne olacağını ve kararımı buna göre vereceğimi sordum. Sonrasında ayrılmam durumunda tazminatımı alıp alamayacağımı sordum. Tazminat konusunun kendi insiyatifinde olduğunu söyledi. Vermemesi halinde süreci bir avukat ile yöneteceğimi söyledim.
  Bu arada ihbar süresi vs. şu tarihte çıkışın olur gibi tarihler belirledik sözlü olarak.

  Sonrasında maaşın yatacağı 1 Ocak günü mesai bitimine yakın, beni odasına çağırdı mali müşaviride yanında idi. Ayrılıp ayrılmayacağımı, maaşları düzenlediğini söyledi. Bende stres ve heyecanla ayrılacağım dedim. Benden istifa istediler, bende alacaklarımı garanti altına almak adına ertesi gün ihbar çektim ve işe gitmedim.

  Maaşın yattığı gün gördüm ki maaşım zamsız yatırılmış aynı konumda çalıştığım kişi ve diğer tüm personellere %70 zam yapılmış.

  İhbar içeriğim;
  Geçmişte eksik yatan sigorta primlerim.
  2015 te çalışmaya başladım.
  2023 yılına kadar eksik gösterildi.

  Yıllık izinlerim.
  İlk 5 sene 2 hafta kullandım. Cumartesi pazar izin günlerine dahil olarak sayıldı
  5 sene sonrası 3 hafta kullandım. Cumartesi pazar izin günlerine dahil olarak sayıldı.

  Ulusal bayramlarda çalışma.
  2023 yılı öncesine kadar bazı dönemler çalıştık.

  Hafta tatili kullanılmayan zamanlar.
  Mesai ödendi ama hafta tatili kullanmadım.
  Ortalama senede 4 defa gibi

  Ayrımcılık tazminatı.
  Yukarıda belirttiğim gibi herkese zam yapılıp bana yapılmadı.

  Bu durumda kendim sözlü olarak istifa etmiş olur muyum.

  1. Ali Tümbaş avatarı
   Ali Tümbaş

   Cok detaylı danışmanlık istiyorsunuz, ücreti mukabilinde yardımcı oluruz, sorduğunuz soru yorumlar bölümünün amacının dışına çıkmış

 44. İyi günler 7000 doldurdum SSK kagıdı aldım iş yerine gitmeden noterden ihtar cekip tazminatımı alabilirmiyim

  1. Ali Tümbaş avatarı
   Ali Tümbaş

   Alabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir