Etiket: 314 ceza maddesi

  • TCK MADDE 314 SİLAHLI ÖRGÜT SUÇU

    TCK MADDE 314 SİLAHLI ÖRGÜT SUÇU

    yazar:

    kategori:

    TCK MADDE 314 SİLAHLI ÖRGÜT SUÇU 1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 2) Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. 3) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna…