Etiket: işverenin yükümlülükleri

  • İŞVERENİN ÜCRET ARTIŞINDA EŞİT DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    İŞVERENİN ÜCRET ARTIŞINDA EŞİT DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

    yazar:

    kategori:

    İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.