uyuşturucu madde Gaziantep Ceza Avukatı ağır ceza esrar kubar

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU -ÖRNEK BERAAT KARARI

yazar:

kategori:

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU -ÖRNEK BERAAT KARARI:

GEREKÇELİ KARAR

DAVACI : K.H.

SANIK : Y

MÜDAFİİ : Av.

SUÇ : U Y UŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA / KC.Başsavcılığının … tarih ve … esas sayılı iddianame ile sanık hakkında müsnet suçtan cezalanrdırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.

SAVUNMA /

SANIK Y MAHKEMEMİZDEKİ SAVUNMASINDA,

Hakkındaki suçlamaya katılmadığını, kimseye uyuşturucu satmadığını, kendisinin uyuşturucu kullandığını, üzerinde yakalanan uyuşturucunun buna yönelik olduğunu, uyuşturucunun menşeinin kendisine dedesinden intikal ettiğini, bunun dedesine ait olduğunu, uyuşturucu kullanıdığı için sırf ihtiyacını gidermek gayesi ile aldığını, kimse ile irtibatının olmadığını bu yolda da beyanda bulunduğunu savunmuştur.

SAVCISI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA /

Sanık Y hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan kamu davasının açıldığını, … tarihinde İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yapılan ihbarda sanığın D ilinden …  tarihinde İ iline yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğinin bildirilmesi üzerine Havalimanında emniyet kuvvetlerince tertibat alındığını, aynı gün 19.00 sıralarında iniş yapan D uçağından çıkan sanığın takibe alındığını, taksi duraklarına yöneldiği sırada durdurulup üzerinde yapılan aramada 2 paket halinde beline sarılı vaziyette toplam ağırlığı 359 gram ( net ) olan esrar maddesinin ele geçirildiğini, sanığın bu esrar maddesini kullanmak için getirdiğini tüm aşamalarda savunduğunu, sanığın suça konu uyuşturucu maddeyi satmak için getirdiğine dair dosya arasında hiçbir bilgi ve belge bulunmadığı gibi sanığın uyuşturucu ticareti suçuna yönelik herhangi bir faaliyet içerisinde olmadığını, elde olunan uyuşturucunun Yargıtay içtihatlarında belirtildiği gibi bireysel kullanıma uygun miktarda olduğunu, bu hali ile eylemin uyuşturucu ticareti suçunu değil kullanmak amacı ile uyuşturucu madde bulundurmak suçunu oluşturacağını,

Bu itibarla unsurları oluşmayan uyuştucu madde ticareti suçundan sanığın beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep ve mütalaa etmiştir.

DELİLLER VE GEREKÇE /

… tarih ve KİM- …sayılı Ekspertiz raporunda söz konusu yeşil renkli toz ve topaklar halindeki maddenin uyuşturucu maddelerden esrar olduğunun tespit edildiğinin bildirildiği görülmüştür

Tüm dosya kapsamı, sanık savunması, ekspertiz raporu birlikte değerlendirildiğinde sanığın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamaya teşebbüs suçundan TCK 188/3, 35 maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile kamu davası açıldığı, iddianamede sanık ile ilgili Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine İ Havalimanına geleceği ihbar edilen sanığın hava limanında beklenmeye başlandığı, olay günü saat 19::00 sıralarında havalimanına iniş yapan uçaktaki yolcular arasında bulunduğu anlaşılınca takibe alınıp, yakalandığından üst araması yapıldığından ve üzerinde sarılı kuşağın altında 409 gr gelen yeşil renkli toz halindeki esrar maddesine el konulduğundan bahsedilerek uyuşturucu ticaretinden cezalandırılmasının istendiği, dosyada sanığın uyuşturucu satışı yaptığına dair herhangi bir delil ve tanık bulunmadığı, savunmalarında tüm aşamalarda uyuşturucu satıcısı olmayıp kullanıcı olduğunu belirttiği, sanığın uyuşturucu satışı sırasında suçüstü bir şekilde de yakalanmadığı, bulunan uyuşturucunun bir yıllık kullanım sınırları içerisinde kalacak şekilde, 409 gr olduğu,

Gaziantep Avukat Ali Tümbaş Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Yargıtay içtihatları göz önünde bulundurulduğunda uyuşturucu miktarının kullanım miktarını da aşmadığının anlaşıldığı, olay yeri tutanağının incelenmesinde de satışa ilişkin herhangi bir görgüye dayalı bilgiden bahsedilmediği, dosyada sanığın uyuşturucu satışı suçunu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin yeterli delil elde edilemediği, ceza yargılamasında asıl olanın maddi hakikatin tüm çıplaklığı ile ortaya çıkarılması olduğu, savunmanın aksinin kati delillerle ispatlanamadığı, sanık hakkında şüphe oluştuğu, sanığın hazırlık aşamasında uyuşturucu içicisi olduğunu söylemesi nedeni ile bu eylemle ilgili ayrı bir davanın açıldığı, sanığın eyleminin bir bütün halinde uyuşturucu satışı yapma suçunu değil, kullanma suçunu oluşturabileceği, kullanma suçu ile ilgili ayrı soruşturma yapılıp ilgili mahkemede ayrı dava da açıldığı, sanığın uyuşturucu ticareti yapma suçunun sabit olmadığı anlaşılmakla CMK’nun 223/2-e maddesi gereğince beraati yönünde aşağıdaki gibi hüküm kurmak gerekmiştir.

HÜKÜM / YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLERLE;

1/ Her ne kadar sanık hakkında müsnet suçtan kamu davası açılmış ise de, yapılan yargılama, toplanan deliller, olayla ilgili tutulan 27.2.2010 tarihli tutanak, tutanaktaki bilgiler yine Pendik adli emanetinin 2010/549 esasına kayıtlıuyuşturucu ve miktarı esas alındığında sanığa isnat edilen uyuşturucu satımı suçu sabit olmadığı anlaşıldığından müsnet suçtan sanığın BERAATİNE,

2/ Verilen karar gereğince sanığın BAŞKA BİR SUÇTAN TUTUKLU VEYA HÜKÜMLÜ BULUNMADIĞI TAKTİRDE BİHAKKIN TAHLİYESİNE, TAHLİYESİNİN TEMİNİ İÇİN SAVCILIĞA YAZI YAZILMASINA,

3/ Sanık hakkında uyuşturucu madde kullanımı suçundan dava açıldığı anlaşıldığından bu hususta ihbarda bulunulmasına yer olmadığına,

4/ 5271 Sayılı CMK 141/2 maddesi gereğince sanığa tazminat talep etme hakkının bulunduğunun bildirilmesine.(bildirildi),

Dair; sanık ve sanık müdafiinin yüzüne karşı hükmün tefhim tarihinden itibaren 7 gün içinde CMK 291/1 maddesi gereğince mahkememize dilekçe sunulması ya da zabıt katibine beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçilmesi suretiyle Yargıtay temyiz yasa yolu açık olmak üzere talebe uygun ve oy birliği ile verilen karar açıkça okundu anlatıldı.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın