Gaziantep Velayet Davası Avukatı

Velayet Davası Dilekçesi ve Sıkça Sorulan Sorular

yazar:

kategori:

Gaziantep’te velayet davası ve aile hukuku ile ilgili davalarda müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız.

Velayet Davası Nedir?

Velayet davası, boşanma veya evlilik dışı doğum gibi durumlarda çocuğun kimin yanında kalacağına dair mahkemeye sunulan resmi bir dilekçedir. Bu dilekçede, çocuğun kimlik bilgileri, tarafların bilgileri, velayetin davacıya verilmesi için gerekçeler ve talepler yer alır.

Velayet Davası Dilekçesinde Yer Alması Gereken Unsurlar:

 • Davacı ve Davalının Kimlik Bilgileri: Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, tebligat adresi ve telefon numarası gibi bilgiler.
 • Çocuğun Kimlik Bilgileri: Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri gibi bilgiler.
 • Velayetin Davacıya Verilmesi Gerekçeleri: Çocuğun yaşı, sağlık durumu, eğitim durumu, tarafların maddi ve sosyal durumları, aile ortamları ve çocuğun velayetinin davacıya verilmesinin çocuğun menfaatine uygun olduğuna dair diğer deliller.
 • Talepler: Davacının velayetinin kendisine verilmesini, çocuğa iştirak nafakası bağlanmasını, tedbir nafakası talep etmesi halinde bu konudaki talepleri ve diğer talepleri içerir.
 • Ekler: Boşanma kararı, nüfus kayıt örneği, çocuğun doğum belgesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

Velayet Davası Sonrasında Velayet Değiştirilebilir mi?

Evet, velayet davası sonrasında velayet değiştirilebilir. Ancak, velayetin değiştirilmesi için geçerli bir sebebin olması gerekir.

Velayet Davası Açmadan Önce Arabuluculuk Şart Mıdır?

Boşanma davası sonucu ortaya çıkan velayet davalarında arabuluculuk zorunlu değildir. Ancak, evlilik dışı doğan çocuğun velayeti ile ilgili davalarda arabuluculuğa başvurmak zorunludur. Arabuluculukta anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilir.

Dikkat: Bu yazının bilgilendirme amaçlı yazıldığı ve hukuki sorumluluk içermediğini önemle belirtiriz. Velayet davaları ile ilgili hukuki süreçlerin takibi ve davanızın kazanılma olasılığı hakkında detaylı bilgi için Gaziantep’te bulunan Ali Tümbaş Gaziantep Avukatlık Ofisi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Velayet Davası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1. Velayet davası nedir?

Boşanma veya evlilik dışı doğum gibi durumlarda çocuğun kimin yanında kalacağına dair açılan dava türüdür.

2. Velayet davası kimler tarafından açılabilir?

Anne, baba, vasi veya çocuğun menfaatini gözetecek şekilde yetkili kılınan kişi tarafından açılabilir.

3. Velayet davası hangi mahkemede açılır?

Ailenin ikamet ettiği yerdeki Aile Mahkemesinde açılır.

4. Velayet davası dilekçesinde neler yer almalıdır?

 • Davacı ve davalının bilgileri
 • Çocuğun bilgileri
 • Velayetin davacıya verilmesi için gerekçeler
 • Talepler

5. Velayet davasında kimler dinlenir?

 • Taraflar
 • Tanıklar
 • Çocuğun yaşı ve olgunluk durumuna göre kendisi

6. Velayet davasında mahkeme neye karar verir?

Çocuğun menfaatini gözeterek velayetin kimde kalacağına karar verir. Ayrıca, iştirak nafakası ve tedbir nafakası gibi konularda da karar verebilir.

7. Velayet davası ne kadar sürer?

Davanın karmaşıklığına ve delillerin durumuna göre değişmekle birlikte ortalama 6 ay ile 1 yıl arasında sürer.

8. Velayet davası masrafları kim tarafından karşılanır?

Genellikle davayı kaybeden tarafça karşılanır.

9. Velayet davası açmadan önce arabuluculuk şart mıdır?

Boşanma davası sonucu ortaya çıkan velayet davalarında arabuluculuk zorunlu değildir. Ancak, evlilik dışı doğan çocuğun velayeti ile ilgili davalarda arabuluculuğa başvurmak zorunludur.

10. Velayet davası ile ilgili avukat tutmak zorunlu mudur?

Hayır, zorunlu değildir. Ancak, davanın karmaşıklığı ve hukuki süreçlerin karmaşıklığı göz önüne alındığında, bir avukata danışmanız tavsiye edilir.

Dikkat: Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki tavsiye niteliği taşımaz. Velayet davası ile ilgili detaylı bilgi ve hukuki danışmanlık için bir avukata danışmanız gerekmektedir.

T.C. GAZİANTEP AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: [Davacının Adı Soyadı] T.C. Kimlik No: [Davacının T.C. Kimlik Numarası] Adres: [Davacının Adresi] Telefon: [Davacının Telefon Numarası] Avukatı: [Avukatın Adı Soyadı] T.C. Kimlik No: [Avukatın T.C. Kimlik Numarası] Adres: [Avukatın Adresi] Telefon: [Avukatın Telefon Numarası]

DAVALI: [Davalının Adı Soyadı] T.C. Kimlik No: [Davalının T.C. Kimlik Numarası] Adres: [Davalının Adresi] Telefon: [Davalının Telefon Numarası]

KONU: [Küçük Çocuğun Adı Soyadı]’nın Velayetinin Davacıya Verilmesi Talebi

ŞERH:

Davacı ve davalı, [Evlilik Tarihi] tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten [Çocuğun Adı Soyadı] adında bir çocukları dünyaya gelmiştir. [Çocuğun Doğum Tarihi] tarihinde doğan [Çocuğun Adı Soyadı], şu anda [Çocuğun Yaşı] yaşındadır.

[Boşanma Tarihi] tarihinde [Boşanma Karar Numarası] nolu boşanma kararı ile davacı ve davalı boşanmışlardır. Bu boşanma kararı ile [Küçük Çocuğun Adı Soyadı]’nın velayeti davalıya bırakılmıştır.

Ancak davalı, çocuğun velayetini layıkıyla yerine getirememektedir. Davalı, [Davalının Velayeti Layıkıyla Yeri Getirmediğini Gösteren Gerekçeler] gibi nedenlerle çocuğun ihmal edilmesine ve refahının zedelenmesine neden olmaktadır.

Davacı ise [Davacının Çocuğun Velayetini Layıkıyla Y yerine Getirebileceğini Gösteren Gerekçeler] gibi nedenlerle çocuğun velayetini layıkıyla yerine getirebilecek maddi ve manevi imkanlara sahiptir.

Bu nedenle, çocuğun menfaati gereğince velayetinin davacıya verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ GEREKÇELER:

Türk Medeni Kanunu’nun 336. maddesi uyarınca, “Ana ve babanın evlilikleri sona ererse, ana babanın velayet hakkı, anaya ve babaya müştereken ait olur. Ana ve baba, velayet hakkını kullanırken çocuğun menfaatini gözetmek zorundadırlar.”

TMK 337. maddesi uyarınca, “Ana ve babadan biri veya her ikisi de ölmüş veya vesayet hakkından yoksun kalmış veya velayet hakkını kullanmaktan alıkoyulmuşsa, velayet hakkı sırayla şüphesiz olarak aşağıda gösterilen şahıslara ait olur:

 1. Ana ve babanın kanuni vasisi.
 2. Ana ve babanın vasiyetname ile tayin ettiği şahıs.
 3. Çocuğun baba tarafından usulden gelen erkek akrabaları.
 4. Çocuğun ana tarafından usulden gelen erkek akrabaları.
 5. Ana ve babanın ana veya baba tarafından usulden gelen kadın akrabaları.

Yukarıda açıklanan yasal düzenlemelere göre, velayet hakkının çocuğun menfaatine en uygun şekilde kullanılması gerekmektedir. Davalı, çocuğun velayetini layıkıyla yerine getiremediği ve çocuğun menfaati gereğince velayetin davacıya verilmesi gerektiği açıkça görülmektedir.

TALEP:

Bunun üzerine;

 1. Küçük [Küçük Çocuğun Adı Soyadı]’nın velayetinin davacıya verilmesine,
 2. Davalıdan [İştikak Nafakası Miktarı] TL iştirak nafakası tahsiline,
 3. Dava masraflarının davalıya yüklenmesine,
 4. Kararın ilam niteliği taşıması halinde icra yoluyla icrasına karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

EKLER:

 1. Nüfus Kayıt Örneği
 2. Boşanma Kararı
 3. [Diğer Deliller]

[Tarih]


Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir