Yaş Düzeltme

Yaş Düzeltme Dava Dilekçe Örneği

yazar:

kategori:

Yaş Düzeltme Dilekçesini aşağıdan dosya halinde indirebilirsiniz

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                       …….

DAVACI                    :…….

VEKİLİ                      :…….

DAVALI                     : ……. NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

KONU                       : YAŞ DÜZELTİLMESİ İSTEMİDİR.

AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkilimizin, ……. doğumlu küçük çocuğu ……. yanlışlıkla nüfus kütüğüne ……. doğumlu olarak kaydedilmiştir.

2-Müvekkilimizin çocuğu evde doğmuştur. Her hangi bir hastanede ya da doğum evinde kaydı bulunmamaktadır.

3-Müvekkilimizin, görünümü ve kemik yapısı da iddiamızı açıkça doğrulayacaktır. Ayrıca yüce mahkemenin tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldıracağı raporla da gerçek ortaya çıkacaktır.

4-Müvekkilimizin küçük çocuğu ……. nin doğum tarihinin aslında olduğu gibi ……. olarak düzeltilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : Medeni Yasa, Nüfus Yasası ve İlgili Mevzuat

KANITLAR               : Nüfus Kaydı, Rapor, Tanıklar

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin küçük çocuğu ……. nın nüfus kaydındaki doğum tarihinin ……. olarak düzeltilmesine karar verilmesini talep ederiz.

                                DAVACI VEKİLİ

                                                                                                            …….

Müvekkilimizin Nüfus Kaydı

Ana Adı       :

Baba Adı     :

İli                 :

İlçesi           :

Mahallesi    :

Aile Sıra No :

Sıra No       :

Cilt              :


Online Avukatlık Hizmetleri


Avukatlarımızca Hazırlanan Diğer Dilekçeler


    Sorularınızı sormaktan lütfen çekinmeyiniz

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir